Prevođenje "स न पट " na hrvatskom jeziku:


  Rječnik Hindski-Hrvatski

पट - अनुवाद : पट - अनुवाद :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

ह र त ग ब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
प च पट अलग और छ पट अलग ज ड द ए
Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se.
बक , र क , त म ह क ,
sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,
म ज द व ड म ब ज पट क द श यत बदल
Mijenja vidljivost bočnog okna u trenutnom prozoru
द श पठ पट म प र षक क त व र द ख ए .
Pokaži fotografiju pošiljatelja u oknu za čitanje poruka.
एक एक पट क लम ब ई अट ठ ई ह थ और च ड ई च र ह थ क ह ई पट एक ह प क ब
Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere.
प च पट एक द ज ड द ए, और फ र द र प च पट भ एक द ज ड द ए
Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom.
एक एक पट क लम ब ई त ह थ और च ड ई च र ह थ क ह ई और ग य रह पट एक ह प क थ
Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere.
हर एक व यक त प रध अध क र य क अध रह क य क क ई अध क र ऐ ह , ज परम श वर क ओर ह और ज अध क र ह , व परम श वर क ठहर ए ह ए ह
Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom. Jer nema vlasti doli od Boga koje postoje, od Boga su postavljene.
और जह य पट ज ड गए वह क द छ र पर उ प ल ल फल य लग ई
Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno načine petlje od modre vune jednako ih načine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela
फ र क ऊपर क तम ब क ल य उ बकर क ब ल क ग य रह पट
Zatim za Šator povrh Prebivališta načine zavjese od kostrijeti načine ih jedanaest.
, ,
Ne, ne, ne.
, , !
Ne, ne, ne!
, ,
Ne, ne. Isključi ovo.
,
Ne.
,
Ne, ne.
और उ मर थ हम र ओर ज व श व करत ह , क त मह ह , क शक त क प रभ व क उ क रर य क अ
i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
ब जल , , फ प , क यल , पर वह.
Bez struje, gasa, vode za piće bez uglja, bez saobraćaja.
और तम ब क परद क लटक ह आ भ ग, अर थ त ज आध पट रह ग , वह क प छल ओर लटक रह
A kako će zavjese od Šatora pretjecati, neka se polovina zavjesa što preostane spušta na zadnjem dijelu Prebivališta.
क य क म श चय ज त ह , क म त य , ज व, वर गद त, प रध त ए , वर तम , भव ष य, मर थ, ऊ च ई,
Uvjeren sam doista ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,
म श क
Nema love, nema cove.
.
Ne.
त य रह , यह द , खत , खत रह त, ज गल , क त , और वत त र क वल मब क छ और ब म ह
Tu više nema Grk Židov, obrezanje neobrezanje, barbar skit, rob slobodnjak, nego sve i u svima Krist.
छव द र घ पट थ त . तल क ल ए 0 पर ट कर ब ए क ल ए 1 ऊपर क ल ए 2 द ह क ल ए 3.
Pozicija trake galerije slika. Postavite 0 za dno 1 za lijevo 2 za vrh 3 za desno.
च र, ल भ , प यक कड , ग ल द व ल , ध र कर व ल परम श वर क र ज य क व र ह ग
ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.
क य त म ह ज त , क अ य य ल ग परम श वर क र ज य क व र ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प जक, पर त र ग म , ल च च , प र षग म
Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,
और उ कह , म र ग क ल य क छ त ल ठ , झ ल , र ट , र पय और द द क रत
I reče im Ništa ne uzimajte na put ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine!
ल य बट आ, झ ल , ज त ल और म र ग म क क र कर
Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte.
अप तम ब क च ड कर, और त र ड र क पट लम ब क ए ज ए ह थ मत र क, र य क लम ब और ख ट क द ढ कर
Raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta, produži mu užeta, kolčiće učvrsti!
यद मर थ त ह त यह व कल प आपक जब क ज पट दब य ज एग त क दर क क ड ज र ट ह ग इ ट कर द त ह .
Ako je podržana, ova opcija dozvoljava postavljanje stope brzine ponavljanja znakova dok je tipka pritisnuta.
अब क ई यह द रह और क ई द , वत त र क ई र, र क य क त म ब म ह य श म एक ह
Nema više Židov Grk! Nema više rob slobodnjak! Nema više muško žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
ऐडव क ट, ?
Ostavlja mrlje.
आओ .
Hajde!
त .
Koju ćeš odabrati?
?
Koja si ti ružna mrcina, znaš?
?
Zar ne?
आओ !
Hajde!
?
Zar nije?
?
Nije li?
पश और ह म व ह ल त!
Stvari ni ljudske ni životinjske!
पश त और ह म व?
Ni ljudske ni životinjske?
त क ई य य ह त ह , प रध , और प रभ त कर व ल ,
on nema vođe, nadzornika, ni nadstojnika,
अप पट क म , और र प , और त ब रख
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase,
पर त यद क ई , त
Tko to ne prizna, ne priznaje se.
त यह और ह वह ह .
Nema toga ni tu ni tamo.