Prevođenje "dobiti potpisan" na češkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-češki

Dobiti - prijevod : Dobiti - prijevod : Dobiti - prijevod : Dobiti - prijevod : Dobiti - prijevod : Potpisan - prijevod : Potpisan - prijevod : Dobiti potpisan - prijevod : Dobiti - prijevod : Dobiti - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Vlastoručno potpisan!
Je řádně podepsaná.
Potpisan 2. listopada 1997.
Podepsána 2. října 1997
Potpisan 26. veljače 2001.
Podepsána 26. února 2001
Potpisan 7. veljače 1992.
Podepsána 7. února 1992
Potpisan 18. travnja 1951.
Podepsána 18. dubna 1951
Potpisan 8. travnja 1965.
Podepsána 8. dubna 1965
Potpisan 13. prosinca 2007.
Podepsána 13. prosince 2007
Ali nije potpisan Nicolas.
Ale žádný podpis tu není.
(Sporazum još nije potpisan).
KAPITOLA 6 6
(Sporazum još nije potpisan).
Rozhodnutí Rady 2000 506 ES ze dne 31. července 2000 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norskem o rozšíření společné komunikační sítě společného systémového rozhraní (CCN CSI) v rámci Úmluvy o společném tranzitním režimu (Úř. věst.
Njemačka, Luksemburg i Nizozemska, potpisan
Německo, Lucembursko a Nizozemsko, podepsána
Ugovor je potpisan. Pa što?
To není podstatně!
potpisan je partnerski sporazum o provedbi,
Podpořit proces zlepšování řízení zásob střeliva v Gruzii prostřednictvím likvidace 461 tun nadbytečného střeliva.
Sporazum je potpisan 30. listopada 2016.
Dohoda byla podepsána dne 30. října 2016.
Sporazum je potpisan 30. listopada 2016.
9 této smlouvy,
Godine 1986. potpisan je Jedinstveni europski akt.
V roce 1986 je podepsán Jednotný evropský akt.
Tajni proglas mora biti potpisan u tajnosti.
Tajné prohlášení musí být podepsáno tajně.
Potpisan ugovor o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM).
Je podepsána smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability (ESM).
Independence Hall, gdje je potpisan deklaracija o neovisnosti
Independence Hall, kde byla podepsána Deklarace nezávislosti
Momčad s kojom igrač trenutno ima potpisan ugovor.
Tým, se kterým má hráč momentálně podepsanou smlouvu.
Certifkat nije potpisan od strane pouzdanog certifikacijskog autoritetaSSL error
SSL error
Potpisan 17. veljače 1986. (Luxembourg) 28. veljače 1986. (Hag)
Podepsána 17. února 1986 (Lucemburk) 28. února 1986 (Haag)
u pisanom obliku i potpisan od strane nositelja podataka.
písemně a podepisuje subjektu údajů.
opunomoćenje (u slučaju da ugovor nije potpisan statutarnim zastupnikom)
ověřená plná moc (v případě, že dohoda není podepisována statutárním zástupcem)
Vi se brinete, ali barem je ugovor potpisan, samo kasni.
Vím, že jste znepokojený. Je to kvůli Middlesex. Smlouva už je podepsaná, je to otázka času.
Zahtjev za odobrenje primjene pojednostavnjenja mora biti datiran i potpisan.
Celní orgány příslušné k udělení povolení
Dana 3 ožujak 1908 potpisan je ugovor sa Francuza Lazare Weller.
3. března roce 1908 podepsána dohoda s Francouzem Lazare Weller.
Troškovi privatnih subjekata s kojima je potpisan ugovor za obavljanje zadatka
Zničení a nebo odstranění rostlin
Ugovor o obvezi pružanja javne usluge potpisan je 15. lipnja 2011.
Porovnání běžných mezd ve společnosti TRAINOSE a běžných průměrných měsíčních mezd v soukromém sektoru
S izvršenjem ugovora ne započinje se prije nego što je potpisan.
135 odst.
Dobiti činjenice.
Získat fakta.
Želiš dobiti?
Chcete vyhrát?
Dobiti batine?
Vejprask?
Originalni prijedlog zakona u više verzija 5 St. zdrobljen, datiran i potpisan
Původní návrh zákona v několika verzích 5 St. KOLKOVANÝ, datován a podepsán
TPA mora biti potpisan i vraćen na adresu set za datum polaska.
TPA musí být podepsán a vrácen do sady adres pro data odjezdu.
Nakon što je potpisan odricanje, ćemo povrat uplate i isključiti registracijski kod.
Jakmile je výjimka byla podepsána, vrátíme platbu a deaktivovat registrační kód.
Gledajte, svi ćemo dobiti čvoruge i svi ćemo dobiti šljive.
Všichni jsme jednou dole a jednou zase nahoře.
u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti kao zasebnu komponentu ostale sveobuhvatne dobiti.
není drženo v souvislosti s činností, která nesouvisí se smlouvami v rozsahu působnosti tohoto IFRS.
Analiza rezidualne dobiti uključuje pristup podjeli dobiti od dva koraka.
Zvláštní hlediska uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek na nehmotný majetek
Na 14. Prosinac 1978 je Sporazum o vodi spašavanje na moru Steinhuder potpisan.
V 14. Prosinec 1978 byl Dohoda o vodní záchrany na moři Steinhuder podepsané.
U Bruxellesu potpisan ugovor o spajanju izvršnih tijela triju Zajednica (EZUČ, EEZ, Euratom).
V Bruselu je podepsána smlouva o sloučení výkonných orgánů tří Společenství (ESUO, EHS a Euratom).
Ugovor između Komisije i Europskog sveučilišnog instituta iz Firence, potpisan 17. prosinca 1984.
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY AUDIT
Dobiti novo mjesto.
Dostat na nové místo.
Prijateljstvo ponuda dobiti
Nabídka Přátelství dostat
dobiti resources neograničen !
dostat resources neomezený !