Prevođenje "on je bio odbijen" na češkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-češki

Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod : Odbijen - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Untilllllll, čujemo da je bio odbijen.
Untilllllll, slyšíme, že byl zamítnut.
Naravno, naš zahtjev je bio odbijen.
Samozřejmě, že byl náš požadavek zamítnut.
Bio sam odbačen, uskračen, odbijen i nogiran.
Byl jsem odmítnut, zavržen, odvržen a odkopnut.
Ona je odbijen učitelja assistantship, iako je bio iskusan i odličan učitelj.
Ona byla odepřena učební assistantship, i když byla zkušená a výborná učitelka.
Zahtjev je odbijen.
Přístup odepřen
Zahtjev je odbijen.
Odepřen přístup.
Slučaj je odbijen.
pripad je zrusen.
Budući da je sudjelovanje osjećaj da je uvijek bio mi je odbijen 4
Vzhledem k tomu, účast je pocit, který se vždy mi odepřen 4
Odbijen.
Obžalovaný.
Odbijen.
Zamítá se.
Odbijen.
Připouští se.
Stoga je taj argument odbijen.
Nicméně, jak bylo zjištěno po dodatečném poskytnutí informací, výpočet cenového podbízení ukázal, že v průběhu období přezkumného šetření byly průměrné ceny výrobců v Unii na trhu Unie podstatně vyšší než čínské dovozní ceny.
Stoga je taj argument odbijen.
V oznámení o zahájení přezkumu informovala Komise zúčastněné strany, že jako o možné srovnatelné zemi uvažuje o USA, a vyzvala strany, aby se k tomu vyjádřily.
Stoga je taj zahtjev odbijen.
Antidumpingová opatření byla rozšířena mimo jiné na vývoz realizovaný společností City Cycle ze Šrí Lanky na trh Unie na základě šetření zaměřeného na obcházení opatření uložených na dovoz jízdních kol pocházejících z ČLR podle článku 13 základního nařízení, jak je uvedeno ve (2.) bodě odůvodnění tohoto nařízení.
Stoga je taj argument odbijen.
V každém případě by nebylo možné zvolit Španělsko samo o sobě jako srovnatelnou zemi, protože se jedná o členský stát Unie.
Stoga je taj argument odbijen.
Společnost IDIPL uvedla, že MEG, jedna ze dvou hlavních surovin používaných touto společností pro výrobu PET, byla plně dovážena a že z tohoto dovozu byla zaplacena dovozní cla.
On je bio.
To byl on.
Pristup odbijen
Oprávnění odepřeno
Pristup odbijen
Odmítnutý přístup
Zahtjev odbijen
Požadavek zrušen
Pristup odbijen
Přístup zamítnut.
Pošalji odbijen
Odeslat nepodepsané?
Pošalji odbijen
Odeslat nepodepsané
Pošalji odbijen
Odeslat v jedné zprávě
Prigovor odbijen.
Námitce se vyhovuje.
Zahtjev odbijen.
Žádost je zamítnuta.
Prigovor odbijen.
Námitka zamítnuta.
Zahtjev odbijen.
Zamítnuto.
Zahtev odbijen.
Nelze identifikovat.
Zahtjev odbijen.
Požadavek zamítnut.
Zahtjev odbijen.
Požadavek zamítnut.
Ako zahtjev bude odbijen podnositelj prima poruku obavjesti da je njegov zahtjev odbijen.
Jestliže je žádost odmítnuta, uchazeč obdrží zprávu o tom, že je žádost odmítnuta.
Njen zahtjev je bio odbijen, kao što su nekoliko drugih zahtjeva je napravio tijekom sljedećih godina.
Její žádost byla odmítnuta, jako bylo několik dalších žádostí byla provedena v průběhu následujících let.
tražitelji azila čiji je zahtjev odbijen,
Osoby, o jejichž žádosti o povolení k pobytu nebylo dosud rozhodnuto, mohou být oprávněně či neoprávněně pobývajícími osobami v závislosti na tom, zda mají platné vízum nebo jiné oprávnění k pobytu, či nikoli.
On je bio pastir.
Byl pastýř.
On... Bio je nekako...
Byl to takový...
On je bio baptist.
Baptista.
Bio je to on...
Byl to...
On je bio pijan.
Byl opilý.
Tko je on bio?
Kdo to byl?
On je bio ondje.
Prostě tam byl.
On je bio unutra?
On tam byl?
On je bio ljudina!
Ha, ha. To byl panečku muž!
Tko je bio on?
Kdo to byl? Já nevím.
On je bio mrtav.
Byl mrtvý.