Prevođenje "pumpanje uređaj" na češkom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-češki

Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Pumpanje uređaj - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Pumpanje goriva!
Palivo teče.
Rukovanje s indijancima je kao pumpanje vode.
Potřást si rukou s Indiánem je jako pumpovat vodu.
Evo je, pumpanje vode s dubine od devet metara.
Tady je, pumpuje vodu z hloubky 9 metrů.
To smeta ne pumpanje tako brzo kao u mlađim danima.
To ani nenapadne ani čerpání tak rychle jako v mládí.
Univerzalna transportna pumpa idealna za pumpanje, nanošenje i prskanje tekućih materijala
Univerzální dopravní čerpadlo od PFT ideální pro čerpání, nanášení a nástřiky.
Od srca pumpanje krvi bogate kisikom u velikim krvnim žilama, arterijama zove.
Ze srdce čerpací okysličenou krev do velkých cév zvané tepny.
Primjenjuje se za pumpanje svih mokrih proizvoda i pastoznih materijala kao što su
Pro všechny čerpatelné mokré a pastovité produkty, jako jsou
Uređaj
Zařízení
uređaj
zařízení
uređaj
zařízení
Uređaj
Zařízení
Uređaj
Dek
Uređaj
Zařízení
Uređaj
Disketová mechanika Primary floppy drive
Obje funkcije testovi mjera krvni tlak i protok, ritam, i koliko dobro srčani mišić je pumpanje.
Oba testy opatření funkčnost krevní tlak a průtok, rytmus, a jak dobře srdeční sval je čerpání.
Krvožilni sustav uključuje krvne žile i srce, koje je velikih mišićnih pumpanje krvi u krvne žile.
Oběhový systém obsahuje cévy a srdce, což je velké svalové čerpání krve do cév.
Uređaj za loženje koji nije novi uređaj.
Zařízení k dospalování
Od 30 do 80 godina starosti smanjuje srca pumpanje sposobnost i plućne funkcije za 30 50 posto.
Od 30 do 80 let, snižuje čerpací schopnost srdce a funkci plic o 30 až 50 procent.
Je li blagoslov maskirati, vlasnik na brodu i bio je spriječiti brzo pumpanje gore može uzrokovati geschaffter.
Bylo štěstí v neštěstí, majitel na palubě a bránila se rychle horší čerpání může způsobit geschaffter.
Odaberite uređaj (kontroler) se izvodi u Uređaj polje .
Vyberte zařízení (regulátor) je proveden v Zařízení pole .
CD Uređaj
Naposledy použité CD zařízení
Korisnički uređaj
Domovský disk
Nepoznati uređaj
Neznámé zařízení
Neklasificiran uređaj
Neznámé zařízení
Ethernet uređaj
Ovládání můstku
USB uređaj
Zařízení USB
Sigurnosni uređaj
Bezpečné zařízení
Kontrolni uređaj
Ovládací zařízení
Montiraj uređaj
Připojit zařízení
CD uređaj
Zadat CD zařízení
Modemski uređaj
Modemové zařízení
Serijski uređaj
Sériové zařízení
Demontiraj uređaj
Odpojit zařízení
Izlazni uređaj
Výstupní zařízení
Uređaj postojeći
Spalovací zařízení, které obdrželo první povolení v rámci zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT, nebo úplná náhrada spalovacího zařízení na stávajících základech po zveřejnění těchto závěrů o BAT
Uređaj novi
Systém konstruovaný k čištění spalin spalováním, který není provozován jako nezávislé spalovací zařízení, např. termický hořák (tj. zařízení na spalování zbytkového plynu), používaný k odstraňování znečišťujících látek (např. těkavých organických látek (VOC)) ze spalin, a to s využitím takto získaného tepla, nebo bez něj.
novi uređaj
Viz popis v bodě 8.4.
postojeći uređaj
Tato technika se používá v kombinaci s dalšími technikami
Umjesto primitivne grafika, čak i za to vrijeme, kao i nemogućnost pumpanje ne umanjuje interes u ovoj igri.
Spíše primitivní grafika, a to i za tu dobu, a neschopnost čerpání nesnižuje zájem v této hře.
Usidreni uređaj FAD, plutajući uređaj FAD od prirodnih materijala ili plutajući uređaj FAD od umjetnih materijala.
Rozhodnutí Rady 98 392 ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst.
Samba korisnički uređaj
Domovský disk pro Sambu
Disketni uređaj Comment
Disketová mechanika... Comment
MO uređaj Comment
MO zařízení... Comment
ZIP uređaj Comment
ZIP zařízení... Comment
Master IDE uređaj
Hlavní IDE zařízení