Prevođenje "dodjeljuje licencu" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Dodjeljuje - prijevod : Dodjeljuje - prijevod : Dodjeljuje licencu - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Izgubio bih licencu.
Då blir jag av med tillståndet.
Za licencu za pretplatu Ova LICENCE vam dodjeljuje sljedeća prava u pretplatničkom razdoblju SOFTVERA. Pretplata softvera licencirana je za jednog korisnika to jest, svatko tko koristi SOFTVER unutar pretplate mora imati licencu za pretplatu.
För prenumerationslicens Denna LICENS ger dig följande rättigheter under prenumerationsperioden för PROGRAMVARAN. Prenumeration av programvaran är licensierad för enanvändare det vill säga alla som använder programvaran inom en prenumeration måste ha en prenumerationslicens.
Kupite registriranu putovnicu, licencu vozača, ID
Köp registrerat pass, körkort, ID
Za detalje pogledajte GNU Opću javnu licencu.
Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.
Možete aktivirati Premium licencu na neograničenom broju računala.
Du kan aktivera Premium licensen på valfritt antal datorer.
Možete aktivirati Corporate licencu na neograničenom broju računala.
Du kan aktivera Corporate licensen på valfritt antal datorer.
Međutim, nijedno djelo ne prelazi automatski na novu licencu.
Inga verk blir dock automatiskt licensierade under den nya licensen.
Ako ste kupili licencu, možete registrirati softver ovdje, ili možete kliknuti na gumb Kupnja kako biste kupili licencu s naše web stranice.
Om du har köpt en licens kan du registrera programvaran här, eller du kan klicka på Köp knappen för att köpa en licens från vår hemsida.
Casino ima britansku licencu, tako da britanski igrači su dobrodošli.
Kasinot har en brittisk licens, så att brittiska spelare är mycket välkomna.
Potpora koju dodjeljuje država ili se dodjeljuje putem državnih sredstava
Kraven i punkt 14.2 och 14.3 är uppfyllda.
Kada kupite licencu za program TeamViewer možete je upotrebljavati neograničeno vrijeme.
När du köper en TeamViewer licens kan du sedan använda den under obegränsad tid.
Saznajte više o CC licenciranju ili primijenite licencu na vlastiti materijal.
Lär dig mer om CC licensiering, eller använd licensen för ditt eget material.
Samo još jedna godina koledža, i dobit ću licencu za učiteljicu.
Om ett år tar jag lärarexamen.
Pa, zapravo nije. Nekoć je bio, no ukinuli su mu licencu.
Han var doktor, men de drog in hans licens.
Dodjeljuje najviši mogući rejting
Utfärdas av högsta möjliga betyg
82 dodjeljuje se besplatno.
Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i Schweiz ska bilateralt enas om överlämnande av relevant dokumentation och information.
Pojam licenca odnosi se na zakonsku licencu pod kojom je djelo objavljeno.
Begreppet licens avser de juridiska villkor under vilka ett verk görs tillgängligt.
Odobrenje za rad izdalo licencu izdalo društvo nadzire nadležno tijelo matične države članice
Passanmälan för filial anmälan om ändring av upp gifterna om filialer
AMS ima ekskluzivnu licencu za marketinške usluge na web mjestu www.ryanair.com prijevoznika Ryanair.
Delstaten Kärnten till KFBG
dodjeljuje pravo poslovnog nastana ili
BG Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkoholhaltiga drycker, kemiska produkter, tobak och tobaksvaror, läkemedel, sjukvårdsartiklar, vapen, ammunition och militär utrustning, petroleum och petroleumprodukter, gas, ädelmetaller och ädelstenar.
dodjeljuje se poduzetniku (gospodarska djelatnost)
Att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad utgör ekonomisk verksamhet.
njome se dodjeljuje gospodarska prednost
Därav följer att Autostrada Wielkopolska erbjuder tjänster på marknaden och utgör ett företag i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF fördraget.
mjerom se dodjeljuje gospodarska prednost
Den planerade ersättningen grundas endast på en efterhandsberäkning baserad på Trainoses ekonomiska uppskattningar efter omstruktureringen.
mjerom se dodjeljuje gospodarska prednost
Det fanns ett incitament för familjen Riva att förhandla fram ett förlikningsavtal eftersom familjen riskerade att bli skyldig Ilva upp till euro i skadestånd om den nationella domstolen biföll alla Ilvas yrkanden.
Homologacija tipa ne dodjeljuje se
Kategori.
Dobijte besplatnu licencu pomažući prevesti softver Kako implementirati softver u tvrtki s MSI paketom?
Få gratis licens genom att hjälpa översätt programvaran Hur distribuerar du programvaran i ditt företag med MSI paketet?
dodjeljuje mjesto utočišta od lučkog kapetana.
från hamnen kaptenen får tilldelas en tillflyktsort.
Tijelo koje dodjeljuje dokaz o kvalifikacijama
Diplôme de médecin Master in de geneeskunde
prednost se dodjeljuje iz državnih sredstava,
Enligt uppgifter från de tyska myndigheterna övertog Yasmina ca procent av FLG s tillgångar, beräknat utifrån samtliga tillgångars redovisade värde i förhållande till värdet för de övertagna tillgångarna.
Simulacijski alat automatski dodjeljuje standardne vrijednosti.
(9)
potpora se dodjeljuje u obliku programa
Detta beslut ska genomföras utan dröjsmål, med undantag för stöd som när det beviljades uppfyllde alla villkor i den tillämpliga förordningen om stöd av mindre betydelse i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 994 98.
prednost se dodjeljuje iz državnih sredstava,
All verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad utgör ekonomisk verksamhet.
Taj RE dodjeljuje vozilu novi EVN.
Fordonsinnehavare
dodjeljuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku nacionalnom tijelu
Certifieringsmyndigheten ska
Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF
Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF
Dodjeljuje najvišoj mogućoj ocjena Pogledaj sve nagrade.
Utfärdas av högsta möjliga betyg Visa alla utmärkelser.
Europsko vijeće Srbiji dodjeljuje status države kandidatkinje.
Europeiska rådet ger Serbien kandidatstatus.
Kongresna medalja časti se obično dodjeljuje posmrtno.
Kongressens hedersmedaljer brukar delas ut till döda.
Svakom se homologiranom tipu dodjeljuje homologacijski broj.
Ett tvåsiffrigt löpnummer (vid behov inlett med nollor) som anger utvidgningen.
Dodjeljuje je ESMA pri registraciji ili certifikaciji.
SEO om den kreditvärderade emittenten eller skuldförbindelsen ingår i en annan kategori för skulder med förmånsrätt än SEU
Opis kategorije duga kojoj se dodjeljuje rejting.
S om kreditbetygsskalan är tillämplig på kortsiktiga kreditbetyg
Jedinstveni BIC subjekta kojem se dodjeljuje rejting.
RMBS för kreditbetyg som avser värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet,
Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF
ECB balanspost (uttryckt i euro)
Ured dodjeljuje novi registarski broj razdvojenoj registraciji.
AVDELNING V
Ured novoj registraciji dodjeljuje novi registarski broj.
Villkoren för användning av EU kontrollmärket, inklusive sanktioner.