Prevođenje "korištenje margina" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Margina - prijevod : Korištenje - prijevod : Korištenje - prijevod : Korištenje - prijevod : Korištenje margina - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Margina
Marginal
Doljnja margina
Nedre marginal
Lijeva margina
Vänstermarginal
Desna margina
Högermarginal
Gornja margina
Övre marginal
inicijalna margina Potrebna margina kako bi se otvoriti mjesto.
initial Margin Den nödvändiga marginalen för att öppna en position.
Margina unutar okvira, u pikselima
Rutans innermarginal i bildpunkter
300 tpi, boja, ispis bez margina, boja punjenje
300 DPI, färg, full utflytning, färgkassett
besplatno margina Iznos sredstava na raspolaganju u Računu, koji se mogu koristiti za otvaranje pozicije ili održavanje otvorenom položaju. Besplatno marža izračunava se kao Kapital manje (minus) potrebno margina Besplatno marža EquityNecessary margina .
Gratis Marginal Mängden tillgängliga medel i kontot, som kan användas för att öppna en position eller bibehålla ett öppet läge. Gratis Marginal skall beräknas som Equity mindre (minus ) nödvändig Marginal Gratis marginal EquityNecessary Marginal .
Još jednom, što kupiti materijala gradnje bi trebao biti s margina otpada.
Återigen, vad ska köpa byggmaterial vara med en marginal av avfall.
Mnogi tvrde da su podaci loši. Postoji margina nesigurnosti, ali ovdje možemo vidjeti razlike
Många säger att statistik är dåligt, att vi har en osäkerhetsmarginal, men vi kan se skillnaden här
Korištenje
Användning
Ne, Zašto voziti blizanac kao što je Yamaha znači da uvijek imate margina za obradu.
No, Varför kör en tvilling som Yamaha innebär att du alltid har en marginal för att hantera.
korištenje procesora
Processoranvändning
Trenutno korištenje
Nuvarande brev
Korištenje boja
Färgläge
Korištenje boje
Färgläge
Korištenje prirodnih
Miljö och hälsa
Korištenje preglednika slika
Användning av bildvisning
Minimalno ponovno korištenje
Minimal återanvändning
Port za korištenje
Port att använda
Nadimak za korištenje
Smeknamn att använda
Drugo, privatno korištenje
Andra, privat användning
obrnuto korištenje procesora
inverterad processoranvändning
Neispravno korištenje pridruživanja.
Felaktig användning av associationer.
Korištenje crne boje
Behåll ren svart
Korištenje postojećih resursa
Användning av befintliga resurser
učinkovito korištenje resursa
biologisk mångfald,
Korištenje referentnih uzoraka
De referensprov som valts ut för att korrigera för utbyte ska vara representativa för alla proven, vilket innebär att kongenmönstrena inte ska resultera i att halterna underskattas.
korištenje bez vida
Stickprovet ska omfatta webbplatser som representerar en så stor del som möjligt av de olika tjänster som tillhandahålls av de offentliga myndigheterna, bl.a. socialt skydd, hälsa, transport, utbildning, sysselsättning och beskattning, miljöskydd, fritid och kultur, bostadsförsörjning och samhällsutveckling samt samhällsskydd och rättsskipning.
korištenje bez sluha
Stickprovsurvalet bland mobila applikationer ska inriktas mot en bred och representativ fördelning.
korištenje bez glasa
Olika system ska tas med i urvalet av mobila applikationer till stickprovet.
za eksperimentalno korištenje
Artikel 53
Korištenje fiskalne oznake
Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras
Na primjer, margin igre, koja zahtijeva od vas da ne samo da odaberete pravi tim, ali desna margina.
Till exempel marginal spel, som kräver att du inte bara välja rätt team, men högermarginalen.
Blackjack pravila za korištenje
Tjugoettregelverk att använda
Dopusti korištenje privremenih mjesta
Tillåt temporär platsanvändning
Procesovo trenutno korištenje procesora.
Processens nuvarande processoranvändning.
Shema prijave za korištenje
Typ av behörighetskontroll att använda
6. Neovlašteno korištenje materijala
6. Obehörig användning av material
Odaberite Korištenje Internetom (VPN) .
Välj Använd min Internetanslutning (VPN) .
Jednostavan za korištenje, neslomljivi.
Lätt att använda, okrossbar.
Instaliranje i korištenje Debiana
Installera och använda Debian
Komunalne korištenje i upute.
Utilities använder och instruktioner.
Učinkovito kontrolirati korištenje interneta
Kontrollera användningen av internet effektivt