Prevođenje "novinska agencija" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Agencija - prijevod : Novinska agencija - prijevod : Novinska agencija - prijevod : Novinska agencija - prijevod : Agencija - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

AMERIČKA NOVINSKA AGENCIJA
NYHETSBYRÅ
Joe Bradley, Američka novinska agencija.
Joe Bradley, Amerikanska nyhetsbyrån.
Američka novinska služba?
Amerikanska nyhetsbyrån, sa han.
Evo ti novinska iskaznica.
Det här är ett presskort.
Novinska izvješća možete pisati u prostorijama stožera.
Ni kan skriva i personalrummet.
Agencija
Annan berättigad användare som erkänns av nationell säkerhetsmyndighet eller av byrån
Agencija
Handlingsplan planer för korrigerande åtgärder
Agencija Sheraton.
Hos Sheraton Agency.
InterAmericana Agencija?
Agence Interamericana?
Agencija ili
Giltighet.
Nacionalna agencija
Efter utvärdering av den årliga förvaltningsförklaringen och uttalandet från det oberoende revisionsorganet om denna, ska kommissionen lämna sitt yttrande och sina synpunkter till det nationella programkontoret och den nationella myndigheten.
Europska agencija za okoliš (EEA) je agencija Europske unije.
Europeiska miljöbyrån (EEA) är ett organ inom Europeiska unionen.
Europska agencija za okoliš (EEA) je agencija Europske unije.
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen.
Izvršna agencija Europskoga istraživačkog vijeća (Izvršna agencija ERC a)
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERC)
PUTNlCKA AGENCIJA FRANCUSKA
RESEBYRÅ
U.N. Svemirska agencija?
FN s Rymdbyrå?
usluge novinskih agencija
De får bara använda sin yrkestitel med hänvisning till registreringsorten i deras hemland.
Agencija Alan d.o.o.
(Croatia Control Ltd)
Usluge pomorskih agencija
LV Ekonomisk behovsprövning för läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal.
Usluge novinskih agencija
DK Endast advokater med dansk auktorisation får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster.
Procjena agencija 38 KB
Utvärdering av byråerna 38 KB
Zatvaranje agencija 18 KB
Avveckling av byråer 18 KB
Stvaranje agencija 40 KB
Inrättande av byråer 40 KB
Putnička agencija Austrija Odmor
resebyrå Österrike Semester
Događaj Agencija za Leverkusen
Händelse byrån för Leverkusen
Unutar lezbijskog escort agencija.
Inne i en lesbisk eskort agentur.
Primjeri tih agencija su
Exempel på dessa organ är
Šalje me Dupontova agencija.
Jag kommer från Duponts arbetsförmedling.
Vi ste detektivska agencija.
Ni är privatdetektiven.
Nismo mi putnička agencija.
Vi är ingen resebyrå.
Usluge pomorskih agencija 77
Antalet tjänsteleverantörer får begränsas med hänsyn till hamnkapaciteten.
Ured je agencija Unije.
Artikel 147
Agencija eu LISA posebno
datum och tidpunkt för detta,
Agencija za europski GNSS
val av jämförbara mätkriterier för att avsätta medel i enlighet med kommissionens rekommendation för investeringar i barn,
Europska agencija za okoliš
Rådets beslut 2006 971 EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).
Mjere koje provodi Agencija
Byrån ska ansvara för uppgifter i samband med certifiering, tillsyn och kontroll av efterlevnad i enlighet med artikel 62.2 med avseende på certifikat och deklarationer för utbildningshjälpmedel för flygsimulering i enlighet med artiklarna 25, 56.1 och 56.5 i vart och ett av följande fall
Agencija je tijelo Unije.
Anta de finansiella bestämmelserna för byrån i enlighet med artikel 125.
Agencija ima Upravni odbor.
Alla parter bör sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.
mišljenja o putničkim agencijama, koje putnička agencija?, putovanja i odmor putnička agencija
recensioner på resebyråer som resebyrå?, resor och semester med en resebyrå
Agencija za suradnju energetskih regulatora (dalje u tekstu Agencija) je 20. srpnja 2015.
Denna förordning har antagits på grundval av förordning (EG) nr 714 2009 som den kompletterar och i vilken den ingår.
Administrativna autonomija agencija 24 KB
Byråernas administrativa självständighet 24 KB
Europska agencija za GNSS (GSA)
Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Putnička agencija za odmor brodu
Resebyrå för husbåt semester