Prevođenje "suosjećajni korištenje programa" na švedskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-švedski

Korištenje - prijevod : Korištenje - prijevod : Korištenje - prijevod : Suosjećajni korištenje programa - prijevod : Programa - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Sadržaj Upoznavanje telefona Pristup i korištenje programa
Innehåll Bekanta dig med telefonen Öppna och använda program
Ta licenca omogućuje korištenje programa u učionici.
Denna licens ger användare möjlighet att använda programmet i klassrummet.
Budite suosjećajni ako vas netko proziva imenom, to je njihov problem, ne vaš, budite suosjećajni prema njima koji imaju loš dan.
Ha medkänsla om någon slänger glåpord mot dig, det är deras problem, inte ditt, ha medkänsla med dem som har en dålig dag.
Toplo preporučamo korištenje programa reportbug za prijavu bugova u Debianu.
Vi rekommenderar å det bestämdaste att du använder programmet reportbug för att rapportera fel i Debian.
Za punu verziju, morate kupiti registracijski ključ za korištenje programa.
För den fullständiga versionen, måste du köpa en registreringsnyckel för att använda programmet.
Već intuitivno sučelje programa TeamViewer sada je još jednostavnije za korištenje.
TeamViewers redan tidigare så intuitiva gränssnitt har nu blivit ännu lättare att använda.
Za korištenje programa PC Companion Priključite telefon na računalo korištenjem USB kabela.
Starta PC Companion Anslut telefonen till en dator med en USB kabel.
usklađenost između programa rada i predloženih proračunskih sredstava, uključujući učinkovito korištenje proračunskih sredstava.
Det erbjuder potential att förbättra kostnadseffektiviteten hos Life programmet genom hävstångsverkan och komplementaritet.
Za korištenje programa Media Go potreban vam je jedan od sljedećih operacijskih sustava
Du måste ha något av följande operativsystem för att kunna använda programmet Media Go
Dakle, budite ljubazni prema svojim suputnicima i suosjećajni kad oni griješe i padnu u tamu.
Så var vänlig mot dina medresenärer och var medkännande när de felar och faller ner i mörkret.
Daje se tehnička pomoć kako bi se osigurala učinkovita implementacija programa i efikasno korištenje resursa IPA e.
Tekniskt bistånd ges för att säkra ett effektivt genomförande av programmet och att IPA s resurser används effektivt.
Ali to sve nam je dano da uzdižemo ime Stvoritelja čije je pravo ime suosjećajni, onaj koji suosjeća.
Men allt detta är för att vi ska kunna lovprisa skaparens namn. vars främsta namn är den medkännandeskapande, den medkännande.
Korištenje
Användning
Korištenje vrpce povećava vidljivost značajkama i funkcijama, omogućuje brži učenje programa, i čini korisnici osjećaju više kontrolu nad svojim iskustvom.
Med hjälp av ett band ökar synlighet av funktioner, möjliggör snabbare inlärning av programmet och gör att användarna känner sig mer kontroll över sina erfarenheter.
korištenje procesora
Processoranvändning
Trenutno korištenje
Nuvarande brev
Korištenje boja
Färgläge
Korištenje boje
Färgläge
Korištenje prirodnih
Miljö och hälsa
Proračunska sredstva za financijske instrumente i između njih mogu se prilagoditi za vrijeme trajanja programa LIFE s obzirom na stvarno korištenje.
Det prioriterade området Miljö och resurseffektivitet
Korištenje preglednika slika
Användning av bildvisning
Minimalno ponovno korištenje
Minimal återanvändning
Port za korištenje
Port att använda
Nadimak za korištenje
Smeknamn att använda
Drugo, privatno korištenje
Andra, privat användning
obrnuto korištenje procesora
inverterad processoranvändning
Neispravno korištenje pridruživanja.
Felaktig användning av associationer.
Korištenje crne boje
Behåll ren svart
Korištenje postojećih resursa
Användning av befintliga resurser
učinkovito korištenje resursa
biologisk mångfald,
Korištenje referentnih uzoraka
De referensprov som valts ut för att korrigera för utbyte ska vara representativa för alla proven, vilket innebär att kongenmönstrena inte ska resultera i att halterna underskattas.
Inačica programa
Programversion
Lokacije programa
Programplatser
Ime programa
Programnamn
Putanja programa
Programsökväg