Prevođenje "vrijedi certifikat" na arapskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Arapski

Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod : Certifikat - prijevod : Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod : Vrijedi - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Certifikat
الشهادة
Certifikat
الشهادة
Certifikat
اسم المستخدم
Pošalji certifikat
ارسل الشهادة
Uklonite certifikat
احذف الش هادات
Uklonite certifikat
جاري الحذف سلطة الش هادات الش هادات
Uklonite certifikat
سر
Uklonite certifikat
سر لم يتغير
Napravi certifikat
أنشئ مفتاح زوج شهادة الطلب
Koristi certifikat
تعريف المستخدم
CA certifikat
شهادة التوثيق
Klijentski certifikat
شهادة العميل
Spremi certifikat
حفظ الشهادة
Ispiši certifikat
طباعة الشهادة
Opozivajući certifikat
شهادة سحب الترخيص
Već postoji certifikat.
الشهادة موجودة مسبقا.
X.509 certifikat
شهادة X.509
Certifikat je uvežen
شهادة استيراد النتيجة
...certifikat mjesta boravka
الوثيقة الثبوتية للاقامة
Vrijedi.
أجل حسنا ، ستسلمها
Nisam mogao provjeriti ovaj certifikat, jer je neispravan CA certifikat.
لم يمكن التحقق من هذه الشهادة لأن شهادة CA غير سليمة.
Nisam mogao provjeriti ovaj certifikat, jer je neispravan CA certifikat.
تعذ ر التحقق من هذه الشهادة لأن شهادة سلطة الشهادات غير سليمة.
Certifikat je već uvezen.
تم استيراد الشهادة سابقا.
Certifikat je već uvezen.
انتهت صلاحية الشهادة
Certifikat je već uvezen.
ن ق ضت الشهادة
Potpisni certifikat nije pronađen
لم يعثر على شهادة الت وقيع
Potpisni certifikat nije povjerljiv
شهادة الت وقيع غير موثوق بها
Izdani certifikat nije valjajući
الخدمة المزودة غير صالحة
Certifikat je istekaoSSL error
الشهادة منتهيةSSL error
Certifikat nije valjajućiSSL error
الشهادة غير صالحةSSL error
Certifikat je opozvanSSL error
انتهت الشهادةSSL error
Certifikat više nije valjan.
الشهادة غير صالحة بعد الآن
Upozorenje vezano uz certifikat
شهادة تحذير
Pošalji moj osobni certifikat
لسندات الجذر
Pošalji moj osobni certifikat
تجاهل خدمة URL من
Pošalji moj osobni certifikat
تجاهل HTTP CRL التوزيعة نقطة من
Pošalji moj osobni certifikat
تجاهل LDAP CRL التوزيعة نقطة من
Faza 2 CA certifikat
الطور 2 شهادة التوثيق
Faza 2 klijentski certifikat
الطور 2 شهادة العميل
Napravi opozivni certifikat za
أنشيء شهادة سحب الترخيص لـ
Samia vrijedi, koliko vrijedi vaša supruga.
نحن نقدر سامية بقدر ما أنت تقدر زوجتك
Vrijedi od
صالحة من
Vrijedi do
صالحة لغاية
Vrijedi dana
عدد أيام الصلاحية
Koliko vrijedi?
كم قيمته