Prevođenje "On je pronađen" na bengalskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bengalski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Znači, prsten moći je pronađen.
ত হল শক ত র আ ট প ওয গ ছ !
Belicoffov brat je pronađen ubijen.
ব ল কফ র ভ ই খ ন হয় ছ
Korisnik nije pronađen
ব যবহ রক র ক খ জ প ওয় য য়ন
Korisnik nije pronađen
প ওয় য য়ন
Resurs nije pronađen
র স র স প ওয় য য়ন
Izraz nije pronađen
শব দসমষ ট খ জ প ওয় য য়ন
Kontakt nije pronađen
য গ য গ খ জ প ওয় য য়ন
CD nije pronađen
ব ন য স প ওয় য য় ন
Nije pronađen potpis
ক ন স ব ক ষর প ওয় য য়ন
Olsen. Cilj pronađen.
ওলস ন,আমর প য় ছ
Pronađen je bodež iz minula doba.
অত তক ল র একট ছ র স খ ন প ওয় য য়.
Pronađen je pištolj u njegovom domu.
একট বন দ ক ত র ব ড ত থ ক প ওয় গ ছ .
Pištolj je pronađen u prebivalištu osumnjičenog,
প স তলট জ ড চ ওল র ব ড় থ ক প ওয় গ ছ ,
Potpisni certifikat nije pronađen
স ব ক ষরক র স র ট ফ ক ট প ওয় য য়ন
Nije pronađen nijedan kalendar
ক য ল ন ড র সন ক ত করত ব যর থ
Nije pronađen podudardni dovršetakName
ক ন পর প রণ প ওয় য য়ন Name
Odgovarajući rezultat nije pronađen.
ক ন ম ল প ওয় য য়ন
On je... on je...
স ... স ...
Na poprištu ubojstva pronađen je otisak tenisice.
Hyangsook এর ম তদ হ র প শ এই পদচ হ ন প ওয় গ ছ
Nije pronađen niti jedan uređaj
ক ন ড ভ ইস প ওয় য য়ন
Nije pronađen nijedan PCI uređaj.
ক ন প স আই ড ভ ইস প ওয় য য়ন
Nije pronađen nijedan zvučni uređaj.
ক ন অড ও ড ভ ইস প ওয় য য়ন
Trident ikad može biti pronađen.
ত র শ ল কখন প ওয় য ব ন
On je... on je pjevao.
স স গ নগ ন করছ ল.
Ali, spriječen je, a sumnjivac je pronađen u vlaku.
ক ন ত স ট সময়মত বন ধ কর হয় ছ , সন দ হভ জন ট র ন র মধ য ই ছ ল,
Čitač nije pronađen. Provjerite je li 'pcscd' pokrenut.
ক ন র ড র প ওয় য য়ন পর ক ষ কর ন 'pcscd' চলছ ক ন
Bojim se da je pronađen metak u tijelu.
আম র বলত খ র প ল গছ উন র শর র একট গ ল প ওয় গ ছ
.Policija je objavila snimak . .pronađen kod mrtvoga tijela. .
এই ভ ড ও ক ল প আমর এখনই প য় ছ .
Pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Berlinu.
ব র ল ন র হ ট ল ত র ল শ প ওয় গ য় ছ
On je...
এট ...
On je.
এট ত র ক জ.
On je.
এই স
On je...
উন ...
On je...
স ছ ল...
On je...
ত হল ত ম ...
On je...
স ...
On je...
স হল...
On je...
স একট ...
On je...
স অন ক...
On je!
ত হল স ই স .
On je...
ও...
On je...
স আসল . .
On je...
.
On je...
ইহ ...
On je...
স ত একট ...