Prevođenje "ostaje" na bengalskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Pa ostaje...
আর ব ক থ ক ...
Ime ostaje.
ন ম এট ই থ কব
Lau ostaje.
ল য এখ ন ই থ কব .
Ništa ostaje?
ক ছ ই ব ক ন ই?
Ona ostaje.
স ব ইর থ কব ক ?
Askildsen ostaje.
আস ক ল ডস ন, এখ ন দ ড়
Askildsen ostaje!
এস ক ল ডস ন, দ ড় ও এখ ন !
Ali pitanje ostaje.
ম লস ক ন ত প রশ নট হচ ছ
Ne ostaje ništa.
স ট লবস ট র থ ক অন ক স স ব দ
Ostaje još jedan.
আর একট র ঘ টত
Sklopovlje ostaje otvoreno.
এখন, মস ত ষ ক র অন য ব শ ষ ট যও আছ .
Ne, to ostaje.
ন , ওট থ কব
Tata ostaje kući.
ড য ড ব স য়ই থ কছ
Christopher ostaje sa mnom.
ক র সট ফ র আম র স থ থ কব .
Glava, tebi ostaje tvoja.
হ ড আসল ত ম ব চ য ব .
...ostaje vam jedna opcija.
... ত হল ত ম আর কট ক জ করত প র
Ovako, srce ostaje ovdje.
ত ক ন দ র থ কব এখ ন
Tako se ostaje milijunaš.
এভ ব ই ত আম ক ট পত হয় থ কব.
Tvoja mama ostaje pomagati.
আপন র ম য র থ কত করত এব স হ য য.
G. Jefferson, ostaje ovdje.
জ ফ রসন, এখ ন থ ক.
To ostaje s tobom.
স ত ম র স থ স থ ই থ ক
Samo nam još ostaje papirologija.
শ ধ ক ছ আন ষ ঠ ন কত ব ক
I on ostaje? Da, da.
হ য , হ য ...
I ostaje nam Budina glava.
ভল ট ট হচ ছ ব দ ধ র ম থ য়.
Moj brat ostaje sa mnom.
আম র ভ ই আম র স থ থ কব
To ostaje u ovlasti ravnatelja.
ঐ অধ ক র শ ধ হ ডম স ট র র ক ছ আছ .
Skynetova globalna mreža ostaje moćna.
ত দ র গ ল ব ল ন টওয় র ক এখনও শক ত শ ল
Pošalji poruku, Konklava ostaje zapečaćena.
র ড ও ত খবর দ ও সব ইক জ ন য় দ ও গ প ত সভ এখনও বন ধ
To je jedino što ostaje.
শ ধ স ট ই ব চ থ কব
Dio vašeg mozga ostaje aktivan.
ত ম র মস ত ষ ক র ক ছ অ শ এখন জ ব ত.
Skloni ga i što ostaje?
ত ক খ ল ফ লল , ত ম ক ?
Naše Mahišmati kraljevstvo ostaje nepobjedivo
মহ শ মত স ম র জ য সর ব ত তম এব অজ য থ কব
Ova zemlja ostaje samo naša.
জম ট শ ধ আম দ র মন করব
Mama dugo ostaje u krevetu.
ম স র ক ষন ব ছ ন য় পর থ ক
Onda ostaje samo jedno pitanje.
ত হল একট প রশ ন রয় য য়
Tako nam ostaje samo jedan.
ত হল , থ কছ ম ত র একজন
Ljubav djetetarobota zauvijek ostaje dio njega.
আম দ র প রত র বট ব চ চ র ভ লব স খ দ ই হয় য ব , আর আমর ত র অ শ হয় রব চ রক ল
Dakle, ili ostaje zaključan ili nestaje.
ত হল এট ত ল বদ ধ থ কব অথব উধ ও হব .
Nitko ne ostaje nasamo s kamerlengom.
আপন ত র স থ এক থ কত প র ন ন
Ostaje 44 sata i 59 minuta.
৪৪ ঘন ট ৫৯ ম ন ট ব ক
Pretpostavljam da naš dogovor ostaje isti?
আম ক ধর ন ত প র য চ ক ত র ক ন হ রফ র হয়ন ?
Pravi heroj ostaje odgovoran do kraja.
একজন প রক ত ব র শ ষ পর যন ত দ য়বদ ধ থ ক
Ostatak je miniran i ostaje kao taoc.
ব ক অর ধ ক আমর ওখ ন র খ য চ ছ , ব ব ট র পড, জ ম ম হ স ব .
Čekaj! Ja ne ostajem ako on ostaje.
আম এই র ম থ কছ ন যদ স এই র ম থ ক .
Za sada, svemoćna stolica Vatikana ostaje ispražnjena.
এখনও পর যন ত ভ য ট ক য ন র সর ব চ চ পদ শ ন য