Prevođenje "su citirani" na bengalskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bengalski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Citirani tekst prvi nivo
উদ ধ ত ল খ প রথম স তর
Citirani tekst drugi nivo
উদ ধ ত ল খ দ ব ত য় স তর
Citirani tekst treći nivo
উদ ধ ত ল খ ত ত য় স তর
Su
শন
Su!
স !
Su!
তব ও ত ই ক ভ ব প রল ?
Su!
Su,..
উশ র ঈশ বর ক ?
Su...
আম ম
Su!
আব ব !
Su!
ক ম ন!
Su!
দ র হ এখ ন থ ক !
Tamo su. Tamo su.
ওখ ন ই আছ ওর
Radili su što su htjeli.
ওর য খ শ ত ই করত
Što su starije, strašnije su.
ম য় র দ নদ ন ভয় কর হয়.
Povjerovali su, jer su morali.
ত র ত ম ক ব শ ব স কর ছ ক রণ ত র ত ম ক ব শ ব স করত
Oni su, već su priznali.
আম য় ত দ র দ খত দ ও
Naše su. Mine su magnetne.
এগ ল আম দ র
Posvuda su!!!
ত র সবখ ন ই!!!
Gdje su?
ক ন সন ত ন আছ
Ovdje su!
ন ই ত র !
Dokazali su.
অন য প শ ক ঘটছ . ত র এট প রম ন কর ছ
Oni su...
ত র ...
Prošli su.
ওর এদ ক গ ছ
Uspavani su.
ন ওর ঘ ম য় আছ
Izvrsni su.
এগ ল ব শ ভ ল , ম র ক স.
Zaslužili su.
গ ড, এট প ওন ছ ল ওদ র
Vrištali su.
ত র চ ৎক র করছ ল.
Šetali su...
হ টছ ল...
Važni su.
হ য , আছ
Svuda su!
আম দ র এই এর য় ঘ র ও দ য় হয় ছ .
Osigurane su.
ব য কগ ল ব ম কর
DobDobri su.
ব র গ রগ ল ... ব র গ রগ ল ভ ল ই
Zatvorena su.
দরজ গ ল বন ধ কর হয় ছ
Ušli su.
ওর এখন ভ তর ... ...
Tvoji su.
ওগ ল ত ম র.
Blizu su.
ওর ক ছ ক ছ ই আছ
Divna su.
এগ ল খ ব স ন দর
Pokušali su.
চ ষ ট কর হয় ছ ল .
Labirinti su.
এদ র ব ন ন হয় ছ ম ন ষ ধর র খ র জন য .
Gdje su?
ওর ক থ য় ?
Gdje su?
ওর ক থ য় ?
Gdje su?
আম র স থ ক আছ ?
Svi su!
সব র গ ল ল গছ
Prave su.
এসবগ ল আসল.