Prevođenje "topline deka" na bengalskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Topline?
উত তপ ত পর স থ ত ? ওই ঝ পস র খ ট ক ত ম র ক মন হয়, স ন র ট?
Indeks topline
ত প স চ
To sam pomislio dakle, druga deka.
আম ও ত ই ভ ব ছ ল ম... ...আ , আর কট কম বলও আছ .
Samo mi je do tjelesne topline.
আম র শ ধ ক র শর র র ত পম ত র দরক র
Vaš senzor topline je imao kratak spoj.
ত ম র ত প ন র ণ য়ক যন ত র শর ট স র ক ট হয় ছ
Stvarno ne znam što ti radiš s ovim utjelovljenjem topline.
ত ম ও ক ন ত ড় ত ড় আসছন ? খ ল আম র প য র দ ও
Jedino mjesto za to da padne je kat, a postoji velika debela deka.
পড় র জ য়গ ত একট ই, আর স খ ন ম ট ক র প ট ল গ ন
Tako da, crne rupe nisu, u stvari, crne uopće, nego svijetle zračenjem topline.
ত হল , ব ল য ক হ ল গ ল আসল ব ল য ক নয় ক ন ত ত প য় ব ক রণ আল ছড় য়
Nije, previše je vode da je u pitanju blok kondenzatora ili cijev za razmjenjivanje topline, mora da je cijev za punjenje vodom.
কন ড ন সর ট র ত এত প ন হব ন হত প র হ ট এক সচ ঞ জ ট উব র জন য. এট ই হওয় র কথ . হত প র ত হল এট ই সমস য .