Prevođenje "jedinstveni račun" na bosanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bosanski

Račun - prijevod : Jedinstveni - prijevod : Jedinstveni - prijevod : Jedinstveni račun - prijevod : Račun - prijevod : Jedinstveni račun - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Mi smo jedinstveni, stravično jedinstveni.
Mi smo posebni, užasno posebni.
Jedinstveni ID
Jedinstven ID
Mi smo jedinstveni.
Jedinstveni smo.
Račun
Nalog
Poštanski račun
Isključi
Obrisati račun?
Isključi
Račun, molim!
Račun!
Račun, molim.
Račun, molim.
Račun, molim.
Cvijeće?
Račun, Mac.
Racun, Mac.
A račun?
A racun?
Izvolite račun.
Izvolite racun.
Moj račun!
Moj račun!
A račun...
OK.
Svaka narukvica ima jedinstveni identifikacijski broj
Svaka narukvica ima jedinstveni identifikacijski broj
Vaš račun, barune.
Vaš račun, barone.
Na naš račun?
Na naš račun?
Donesite mu račun.
Donesite mu račun.
Vaš račun, gospodine.
Vaš račun, gospodine.
Ovo je račun.
Ovo je račun.
Moram platiti račun.
Moram platiti račun.
Vaš račun, gospodine.
Vaš račun, gospodine.
Samo pošalji račun.
Samo pošalji račun.
Samo pošaljite račun.
Samo pošaljite račun.
Stavite na račun.
Stavite na racun.
HAJDE, IZRAVNAJTE RAČUN.
Hajde, izravnajte račun.
Još imam račun.
I dalje imam račun.
Žele otvoriti račun!
Žele da otvore racun!
Hoću svoj račun!
Hoću svoj račun!
Ne, Mary, račun.
Ne, Mary, račun.
Ide na račun.
Ide na racun.
Pierce plaća račun.
Pierce plaća račun.
Dodaj IM korisnički račun
Dodaj kolonu...
Račun su platili građani.
Građani plaćaju račun.
Infinitezimalni račun je značajan.
Matematička analiza je važna oblast.