Prevođenje "nemački" na bosanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bosanski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Nemački Sun ov raspored za Švicarsku
švicarski njemački Sun raspored
Ne. Video si da su patenti nemački.
Vidjeli ste da su patenti njemački.
Moram znati raspored, ili ćemo izgubiti Nemački film.
Moram znati raspored, ili ćemo izgubiti Nemački film.
Ali ne Lutjens ili bilo koji drugi nemački komandant flote.
Ali ne Lutjens ili bilo koji drugi njemački zapovjednik flote.
Nemački brod je preživeo najteže topove i brodove u britanskoj mornarici, a priča se da bi britanska mornarica imala problema i da ga pronađe, jer bi je to uništilo.
Njemački brod je preživio najteže topove i brodove britanskej mornarice, a priča se da bi britanska mornarica imala problema i da ga pronađe, jer bi je to uništilo.