Prevođenje "podmiriti" na bosanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bosanski

Podmiriti - prijevod : Podmiriti - prijevod : Podmiriti - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Zar nije divno kad možemo platiti stanarinu i podmiriti račune?
Zar nije divno kad možemo platiti stanarinu i podmiriti račune?
Velika je prepreka ta dozvola za stanovanje, čiji trošak obično mora podmiriti klub.
Velika prepreka je to što je za angažman potrebna boravišna dozvola, čiju cijenu obično mora pokriti klub.
Kosovske vlasti zahtijevaju plaćanje dugovanja za električnu energiju, dok Srbi tvrde da ih ne mogu podmiriti zbog rastuće nezaposlenosti.
Kosovske vlasti zahtijevale su da se prvo plate računi za struju Srbi kažu da ih sveprisutna nezaposlenost sprječava u plaćanju računa.
Ako Avala TV želi nastaviti koristiti frekvenciju, mora podmiriti svoje obveze do travnja, u skladu sa zakonskom procedurom , izjavio je za SETimes potpredsjednik agencije Goran Karadžić.
Ako TV Avala želi i dalje koristiti tu frekvenciju, ona mora svoje obaveze podmiriti do aprila, u skladu sa zakonskim postupkom, kaže za SETimes potpredsjednik te agencije Goran Karadžić.
Traykov procjenjuje kako se u ležištu Novi Pazar nalazi najmanje 28 milijardi kubičnih metara prirodnog plina, što bi moglo podmiriti lokalnu potrošnju tijekom idućih 300 godina.
Traykov ocjenjuje da u naslagama u Novom Pazaru ima najmanje jedan bilion kubnih metara prirodnog gasa, što bi moglo pokriti domaću potrošnju u narednih 300 godina.
Da bi ispunila striktne energetske uvjete Unije, zemlja je obećala podmiriti najmanje 20 posto svojih energetskih potreba u proizvodnji i potrošnji iz obnovljivih izvora do 2020. godine.
Kako bi ispunila stroge energetske zahtjeve bloka, zemlja je obećala da će do 2020. iz obnovljivih izvora pokrivati najmanje 20 svojih potreba za energijom, u proizvodnji i potrošnji.
Sofija kreće u iskorištavanje zaliha plina u škriljevcu neki smatraju kako bi se iz tih izvora mogla podmiriti potrošnja prirodnog plina u iduća tri stoljeća. Ladislav Tsvetkov SETimes
Sofija radi na iskorištavanju škriljčanih rezervi kojima bi se, kako neki kažu, mogla obezbijediti potrošnja gasa u trajanju od tri stoljeća. Ladislav Tsvetkov SETimes
Vlada je taj simboličan iznos ponudila ruskim vlasnicima Tvornice aluminija Podgorica (KAP), uz jamstva da će podmiriti 22 milijuna eura duga prema Deutsche Bank i još pet puta toliko, 110 milijuna eura, u budućnosti.
Vlada je ponudila taj simbolični iznos ruskim vlasnicima Fabrike aluminija u Podgorici (KAP), uz garancije da će otplatiti 22 miliona eura duga prema Deutche Bank, te pet puta toliko, 100 milija eura, u narednom periodu.