Prevođenje "probili" na bosanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bosanski

Ključne riječi : Probili Blokadu Tenkovi Zidine Vešticu

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Bar smo probili led.
Bar smo probili led.
KAKO STE SE PROBILI?
Iz Laramieja?
Indijanci su se probili!
Indijanci su se probili!
Unatoč tome, neki su se probili.
Ipak, neki su se uspjeli probiti.
Srbija Bankari i poslovni ljudi probili led
Srbija bankari i privrednici probili led
Vidim da ste se probili kroz tu šumu.
Vidim da ste prokrčili svoj put kroz šumu.
S vremenom bismo tako probili led po pitanju reforme , dodao je.
Time bi se u konačnici razbio led po pitanju reforme, dodao je on.
No u trenutku kad su se oklopnjaci probili svi su kadeti već bili mrtvi.
No u trenutku kad su se oklopnjaci probili svi su kadeti već bili mrtvi.
Za vrijeme Miloševića bili smo bombardirani, izolirani od svijeta, radili smo za dvije njemačke marke mjesečno i probili rekorde s hiperinflacijom.
Tokom Miloševića smo bili bombardirani, izolirani od svijeta, radili smo za dvije njemačke marke mjesečno i pobili rekord u hiperinflaciji.
Ljudi se guraju kako bi se probili do nekog drvenog štanda, razgledali različite prehrambene i druge proizvode, a potom krenuli prema idućem štandu.
Ljudi se probijaju kroz gužvu da bi došli do drvenih stolova, pogledaju različite prehrambene i druge proizvode, a onda odlaze do narednog prodavca.
EULEX policija u više je navrata koristila je suzavac i šok bombe kako bi rastjerala prosvjednike koji su probili kordon Kosovskih policijskih snaga (KPS).
Policija EULEX a je više puta upotrijebila suzavac i šok bombe da bi rastjerala demonstrante koji su probili kordon Kosovskih policijskih snaga (KPS).