Prevođenje "izdavanje garancija" na bugarskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bugarski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Šta je garancija?
Каква гаранция ще ми дадете?
ProFade garancija 2 mjeseca.
ProFade гаранция 2 месеца.
Dobar 67 dana garancija.
Добър 67 дни гаранция.
Pitajte ako postoji garancija.
Попитайте дали има гаранция.
On. On je garancija.
Той е вашата гаранция.
Anxietin garancija garancija zadovoljstva je namijenjen jednom korisniku za 60 dana korištenja proizvoda.
Anxietin гаранция гаранция удовлетворение е предназначен за отделен потребител, за 60 дни от продукта.
Cholestasys garancija garancija zadovoljstva je namijenjen jednom korisniku za 60 dana korištenja proizvoda.
Cholestasys гаранция гаранция удовлетворение е предназначена за един потребител за 60 дни от продукта.
Glucofast garancija garancija zadovoljstva je namijenjen jednom korisniku za 60 dana korištenja proizvoda.
Гарантира, Glucofast удовлетвореност гаранция е предназначен за отделен потребител, за 60 дни от продукта.
ProsteoCare garancija garancija zadovoljstva je namijenjen jednom korisniku za 60 dana korištenja proizvoda.
Гарантира, ProsteoCare удовлетвореност гаранция е предназначен за отделен потребител, за 60 дни от продукта.
Novac Back garancija 90 dana.
Парите обратно гаранция 90 дни.
Novac Back garancija 1 godina.
Парите обратно гаранция 1 година.
Novac leđa garancija 60 dana.
Парите обратно гаранция 60 дни.
AntiGray NovaNutritions garancija nije dostupna.
AntiGray NovaNutritions гаранция не е наличен.
Imate li novac leđa garancija?
Имате ли пари обратно гаранция?
Tu je novac leđa garancija.
Няма пари обратно гаранция.
Novac leđa garancija Garancija zadovoljstva je namijenjen jednom korisniku za 60 dana korištenja proizvoda.
Парите обратно гаранция Удовлетвореност гаранция е предназначена за един потребител за до 60 дни употреба на продукта.
IZDAVANJE
Например вътрешните стени може да са подменили първоначални стени.
To će biti garancija dobre kvalitete.
Това е гаранция за добро качество.
Izdavanje licencija
патенти, търговски марки и авторски права.
Izdavanje odobrenja
Член 5
Izdavanje certifikata
Стъпка 2 Създаване на заявлението за издаване на сертификат
Izdavanje odobrenja
Член 6
izdavanje računa
не са участвали в структури на предприятия от тютюневата промишленост през последните пет години
Izdavanje računa
Списък на УИ на равнище голяма опаковка, обхванати от фактурата
Prvo izdavanje
документация
Prvo izdavanje
Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за медицинска годност
Tremanol garancija 60 dana novac leđa guaranee.
Tremanol гаранция 60 ден парите обратно guaranee.
Tremoraid jamstvo 60 dana novac leđa garancija.
Tremoraid гаранция 60 дни парите обратно гаранция.
Novac leđa garancija je samo 30 dana.
Парите обратно гаранция е само на 30 дни.
Novac leđa garancija je samo 60 dana.
Парите обратно гаранция е само 60 дни.
Garancija 1 godina jamstva od glavnih dijelova.
Гаранция 1 година гаранция на основни части.
Krv je najbolja garancija za svaki biznis.
Каква подобра гаранция?
Sheme osiguranja, mirovinskog osiguranja i standardnih garancija
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица
Slučaj 1. Garancija za ukupni iznos rizika
от много нисък до нисък ливъридж
Izdavanje obrasca T2L
В буква г) думата изпращач се заменя с думата издател .
Izdavanje dozvola strojovođama
Оперативна съвместимост
Izdavanje isprave T2L
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Izdavanje redovnih dionica
параграф 106, буква г), подточка iii) от МСС 1 параграф 33 от МСС 32
Izdavanje povlaštenih dionica
Прекласифициране на финансови инструменти от собствен капитал в пасив
Izdavanje uvoznih dozvola
Лицензиите за внос не могат да се прехвърлят.
izdavanje broja narudžbe
По конкретно те
Izdavanje broja narudžbe
M, ако Payment_Invoice 0
Izdavanje odobrenja putovanja
припомняне на условията за влизане, установени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016 399, както и факта, че кратък престой е възможен единствено за не повече от 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период
Garancija jednostavno probati Eazol za najmanje 90 dana.
Гаранция просто опитайте Eazol за най малко 90 дни.
Garancija Jednostavno pokušajte ShingleSoothe za najmanje 30 dana.
Гаранция Просто опитайте ShingleSoothe за най малко 30 дни.