Prevođenje "ljudski inženjering" na bugarskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bugarski

Inženjering - prijevod : Ljudski - prijevod : Ljudski inženjering - prijevod : Inženjering - prijevod : Inženjering - prijevod : Ljudski - prijevod : Ljudski - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ljudski?
Човек ли е?
Nash Raghavan, direktor inženjering
Наш Raghavan, директор на Инженеринг
Tema Fizika, Matematika, inženjering
Тема физика , математика , технологии
socijalni inženjering i bilježenje
социално инженерство и дърводобив
Ljudski vrisak.
Стори ми се човешки вик.
Ljudski aspekt.
Чисто човешко състрадание.
Veoma ljudski.
Найвежливо.
ljudski čimbenici
Всяка от страните може по всяко време да прекрати дадено приложение, допълнение или притурка, като изпрати на другата страна шестдесетдневно (60 дневно) писмено предизвестие.
Ljudski resursi
Съюзът улеснява всяка инициатива за сътрудничество и партньорство между ASECNA и субектите, участващи в укрепването на капацитета в областите, свързани с европейските програми за спътникова навигация.
Ljudski resursi
ГРАФИК ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНАТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ПРОГРАМА
kalcitonin, ljudski
сипоглитазар
fibrin, ljudski
фандосентан
fibrinolizin (ljudski)
сулфакарбамид
Ljudski razvoj
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1087000 EUR.
Ljudski faktori
Тегла, мерки и коефициенти за преобразуване
kalcitonin, ljudski
кападеносон
fibrin, ljudski
адопразин
fibrinolizin (ljudski)
натриев сулфадиазин
Ljudski resursi
Описание на изготвяните бенчмаркове
Ljudski faktor
Външна
Ovo je inženjering bez razmišljanja.
Това е немислещо инженерство.
Spojiti inženjering i dizajn i...
Да комбинираме машиностроенето и дизайна и...
Ljudski hormon rasta tablete ili injekcije ljudski hormon rasta?
Човешки растежен хормон хапчета или инжекции човешки растежен хормон?
Ona je upisao za inženjering stepen, uzimajući u nastavu matematike, fizike, kemije, engleski i inženjering.
Тя се регистрирали за участие за инженерна степен, като часове по математика, физика, химия, английски и инженеринг.
Hard inženjering ima tendenciju da naglasim
Твърди инженерни системи има тенденция да се подчертае
Socijalni inženjering primjer usluga za uslugu
Социално инженерство например танто за танто
Genetski inženjering Liječnici popravci s genima.
Генното инженерство лекар поправки с гените.
Genetski inženjering Liječnici popravlja s genima.
Генното инженерство лекар поправки с гените.
Prošli ljudski završava ...
Минали човека завършва ...
Ljudski je griješiti.
Нормално е да сгрешат, предвид обстоятелствата.
Griješiti je ljudski.
Всички грешим.
Ljudski Canon Ljudski Canon Vi ste ovdje Početna stranica Shot igre Ljudski Canon Ljudski Canon U ovoj igri projektila, projektil je nitko drugi nego čovjek.
На човека Canon На човека Canon Вие сте тук Начало Shot игри На човека Canon На човека Canon В тази игра на снаряд, жилото е нищо друго освен човек.
Vailati diplomirao s inženjering stupanj u 1884.
Vailati завършва с една степен по инженерни 1884.
Za fremme umjetne inteligencije, Obrnuti inženjering mozak.
За fremme изкуствен интелект, Проследява кода Brain.
Genetski inženjering će sve promijeniti zauvijek CRISPR
Генното инженерство ще промени всичко Forever CRISPR
Da bismo utvrdili kršćanski pogled na genetički inženjering, trebamo uspostaviti matricu principa kroz koju trebamo promatrati genetički inženjering.
За да дефинираме християнското виждане за генното инженерство, трябва да създадем матрица от принципи, през които да разгледаме генното инженерство.
Ono je ljudski sustav.
То е човешка система.
To je ljudski koncept!
Парите са човешко понятие. Бог да благослови Америка! .
Postoje samo ljudski problemi.
Има само човешки проблеми!
The policajac je ljudski.
В полицай беше на човека.
Što je ljudski duh?
Какво представлява човешкият дух?
Hotelska ljudski hormon rasta
В човешки растежен хормон
Što je ljudski domaćin?
Какво е човешко същество си струва?
Ljudski hormon rasta grudi
Уголемяване на човешки растежен хормон
Ljudski razvoj i mozak
Човешко развитие и мозъка