Prevođenje "otopina pogon" na bugarskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Bugarski

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Otopina za bojenje (radna otopina)
Стъклени плочи (265 125 4 mm) каучукова ролка (ширина 15 cm) нивелирна маса
Otopina za bojenje (osnovna otopina 1)
Оцветяващ разтвор (работен разтвор)
Otopina za bojenje (osnovna otopina 2)
Забележка Оцветяващият разтвор следва да бъде приготвен в деня, в който се използва.
Otopina gela
250 μl амфолит pH 5 7
Anodna otopina
Подготовка на пробите
Katodna otopina
Разредена оцетна киселина (25,0 ml ледена оцетна киселина с добавена вода до 100 ml)
SLANA OTOPINA
Изпитване на широчина на лента
Ovo je bila votka i otopina, gin i otopina.
Това е разредена водка, разреден джин.
Pogon koje nije novi pogon.
Опасни отпадъци
Matična otopina II.
Освен това репродуктивността може да се изчисли въз основа на произвеждането на живо поколение от преживелия родителски организъм.
Otopina za ekstrakciju
Оставяне под угар по екологични съображения (на 1 m2)
Otopina triklorooctene kiseline
Аналитични везни
Otopina za ispiranje
Оборудване за HPLC, състоящо се от
Osnovna otopina gela
15,00 g глицерин (87 w w)
Otopina za odbojavanje
Оцветяващ разтвор (основен разтвор 1)
otopina vodikovog peroksida
трет бутилов нитрит
Otopina kalcijevog klorida
Хитин (полизахарид, получен от черупките на ракообразни)
način pripreme matičnih otopina i ispitnih otopina te učestalost obnavljanja,
Пробите се поставят върху лед до центрофугирането при 4 C на 50000 g за 30 min.
Pogon
Физическите лица, извършващи техническо обслужване, трябва да придобият и поддържат ниво на теоретични знания, практически умения и опит в зависимост от вида дейност.
Pogon,
Стопяеми предпазители
Pogon
Обяснение за режимите A, C, S
Pogon
пъти час
Resveratrol otopina za pretilost.
Resveratrol решение за затлъстяване.
Kombinirana vitaminska matična otopina
като броя на живото поколение, произлязло от едно преживяло родителско животно
Izmjene volumena ispitnih otopina
Измерването на VTG следва да се основава на валидиран хомоложен ELISA метод, като се използва хомоложен VTG стандарт и хомоложни антитела.
Pripravljanje hranjivih matičnih otopina
В допълнение най високата изпитвана концентрация следва да е достатъчно висока, така че растежът да бъде значимо по малък от този в контролата.
sastavljena otopina natrijevog klorida
глипротиазол
sastavljena otopina natrijevog laktata
сулфаметоксипиридазин
Izgled blago mutna otopina
стеаринова киселина 0,8 2,5
Otopina eluensa, pH 6,0
Стъклени фунии с диаметър около 7 cm
Izgled blago mutna otopina
Устойчиви на жлъчни соли Enterobacteriaceae 102 CFU g
sastavljena otopina natrijevog klorida
сулфахлорпиридазин
sastavljena otopina natrijevog laktata
глипротиазол
Vodena otopina bojila C.I.
Материал, състоящ се от поляризиращ филм, дори на ролки, подсилен от едната или от двете страни с прозрачен материал, дори и със слой лепило, покрит от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист
Disketni pogon
Флопи дисково устройство
Cdrom pogon
Дисково устройство
Optički pogon
Оптично устройство
FIBS pogon
Ядро на FIBS
GNU pogon
Ядро на GNU
Uključi pogon.
Изключи допълнителната тяга.
Hidraulički pogon
Коригиращи коефициенти в зависимост от технологията
Električni pogon
Коригиращ коефициент в зависимост от броя на направляващите мостове
Postojeći pogon
Дифузни емисии от точкови източници.
Novi pogon
Оползотворяване съгласно определението в член 3, параграф 15 от Директива 2008 98 ЕО.
Električni pogon
Обслужване на двигателя