Prevođenje "tehnike za dizajn" na bugarskom jeziku:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

korištenje ad hoc analiza i dizajn tehnike
използване на специален анализ и методи за проектиране
Na odabir i učinak prikladne primarne tehnike ili kombinacije primarnih tehnika može utjecati dizajn kotla.
Посоченият интегриран процес е възможен благодарение на горивни процеси, като прахово горене, горене в псевдокипящ слой или с подвижна скара
Dizajn za recikliranje
Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.
Dizajn za recikliranje
Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация.
Dizajn za recikliranje
Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката
Dizajn za recikliranje
Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.
Dizajn za recikliranje
Проектиране на опаковките
Tehnike za smanjenje emisija
Техниката се състои в гарантиране на ефективното сепариране на органичната и водната фаза.
Tehnike za oporabu energije
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ЕТИЛЕНГЛИКОЛИ
Proces za dizajn strop !
Процесът на проектиране тавана!
Dizajn obrazac za ocjenjivanje
Дизайн на формуляра за оценка
Dizajn za namještaj Pregled
Дизайн за мебели Преглед
Dizajn ja volim dizajn.
Дизайн Харесва ми дизайна ѝ.
Tehnike za povećanje energetske učinkovitosti
Блок за газификация, пряко свързан с котел без предварително пречистване на синтетичния газ
Tehnike za oporabu organskog materijala
За метанола приложимостта зависи от оценката на алтернативните варианти в рамките на стратегията за управление и третиране на отпадъчните води.
Zahtjevi za tehnike GC MS
Време на относително задържане спрямо вътрешните стандарти или референтните стандарти (допустимо отклонение от 0,25 ).
Zahtjevi za tehnike GC ECD
Максимално допустим толеранс за интензитетното съотношение за избраните масови фрагменти
Tehnike
по голямата част от доменния газ с ниско съдържание на сяра в горивната смес,
Tu je dizajn za vas.
Има проект за вас.
Kvalitetan dizajn opreme za izgaranje
Различни налични стандарти EN (напр.
Tehnike za smanjenje emisija u vodu
Може да се използват няколко слоя катализатор.
Tehnike za smanjenje emisija iz dekoksiranja
Техниката е приложима само за нови съоръжения или съществено модернизиране на инсталации.
odgovarajuće tehnike za procjenjivanje parametara distribucije
че когато разпределението на загубите е с плътна опашка и е измерено при висока гаранционна вероятност, броят на стъпките е достатъчно голям, за да се намали извадковата променливост до допустимо ниво
Dizajn
Проектиране
Dizajn
Низходящо
Dizajn
Описание на проект
Dizajn
Проектиране
Dizajn
Описание
Dizajn
Описание
SSADM može smanjiti šanse za početnih uvjeta koji se pogrešno shvatiti i funkcionalnosti sustava krene u krivom zahtjevima kroz korištenje neodgovarajućih analiza i dizajn tehnike.
SSADM може да намали шансовете на първоначалните изисквания са погрешно разбрани и на функционалността на системите отклоняват от изискванията чрез използването на неподходящи за анализ и дизайн техники.
Primarne tehnike
Приложимостта може да бъде ограничена от търсенето, характеристиките на парата и или ограничения срок на експлоатация на инсталацията
Opće tehnike
Свързани с НДНТ нива на енергийна ефективност (НДНТ СЕЕН) за газификационни инсталации и инсталации с интегриран с газификация паро газов цикъл (ИГПГЦ)
Ostale tehnike
Характеристики за ефективност критерии за сумата от недиоксиноподобните PCB на нивото на максимално допустимото количество
Tiskarske tehnike
Фамилните имена се изписват с главни букви собствените имена  с малки букви, като обаче първата буква е главна.
Tehnike taloženja
Технологии , съгласно Общата бележка за технологиите, за разработване или производство на оборудване или материали, описани в 1A002 до 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B или 1C.
Tehnike sortiranja
По време на неутрализацията може да настъпи утаяване на някои замърсители.
Tehnike upravljanja
Магнитно разделяне
Techniques (Tehnike)
Достъпност и яснота
Tehnike nadzora
Връзки между надзор и оценка
Tehnike taloženja
Технологии съгласно Общата бележка за технологиите за използване на изделията, посочени в 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, от 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, от 1C111 до 1C118, 1D101 или 1D103.
Tehnike za oporabu organskog materijala za ponovnu upotrebu
Оптималното съотношение зависи от целевата продукция на ди и триетиленгликоли
To je dizajn za pitanje proizvodnje.
Дизайнът е за разучаване от производителя.
A zove se dizajn za smetlište .
Аз го наричам Предназначено за бунището .
Ovdje su detaljne upute za tehnike lijevanja
Ето стъпка по стъпка инструкции за техниките на леене
Tehnike za smanjenje emisija iz toplinskog oksidatora
Приложимостта за съществуващи съоръжения може да е ограничена от наличното пространство.