Prevođenje "dozator za crijevo" na engleskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Engleski

Crijevo - prijevod : Crijevo - prijevod : Crijevo - prijevod :
Gut

Crijevo - prijevod : Crijevo - prijevod : Dozator - prijevod : Crijevo - prijevod : Crijevo - prijevod : Crijevo - prijevod : Crijevo - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Cookie je napravio dozator za eter, sir.
Cookie's been working on the ether cone, sir.
Debelo crijevo
Colon
tanko crijevo
mall intestine
Uzeo sam tri elementa želudac, tanko crijevo i debelo crijevo.
I took the three elements stomach, small intestine and colon.
Nemojte koristiti nikakav drugi dozator.
Do not use any other measuring device.
Odaberite odgovarajući oralni dozator prema dozi
Choose the oral dispenser based on dose
Odaberite odgovarajući oralni dozator prema dozi.
Choose the oral dispenser based on the dose.
Slijepo crijevo nije puklo.
Appendix had not burst.
Provjerite sadrži li oralni dozator propisanu dozu.
Make sure the oral dispenser contains the prescribed dose.
Držeći tijelo dozatora, pažljivo izvucite dozator iz plastičnog nastavka za bocu.
Holding onto the body of the dispenser, carefully pull the dispenser out of the bottle adapter.
Puklo joj je slijepo crijevo.
Ruptured appendix, middle of last night.
Nemojte koristiti žlicu ili bilo kakav drugi dozator.
Do not use a spoon or any other dispensing device.
GI GIT infekcija probavnog trakta (jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo te zadnje crijevo) osim gastroenteritisa i apendicitisa
GI GE Gastroenteritis (excl.
Ospice, ospice, ospice, hripavac, ospice, slijepo crijevo.
Measles, measles, measles, Whooping cough, measles, appendicitis.
Napunite oralni dozator od 5 ml s 4,6 ml vode iz čaše za miješanje.
Fill the 5 mL oral dispenser with 4.6 mL of water from the mixing cup.
Napunite oralni dozator propisanom dozom iz čaše za miješanje u skladu s tablicom iznad.
Fill the oral dispenser with the prescribed dose from the mixing cup according to the table above.
Za svaku dozu lijeka EMEND dobiti ćete napunjeni oralni dozator koji sadrži propisanu dozu za dijete.
For each dose of EMEND, you will get a pre filled oral dispenser that contains the child s prescribed dose.
GI GIT infekcija probavnog sustava probavni trakt (jednjak, želudac, tanko i debelo crijevo te zadnje crijevo) osim gastroenteritisa i apendicitisa
GI CDI gastrointestinal system infection Clostridium difficile infection
29 godina, slijepo crijevo izvađeno prije 4 godine.
Age 29, appendix removed 4 years ago.
Mozak je mogao rasti, ali se crijevo zapravo smanjilo.
The brain could grow, but the gut actually shrunk.
metnje otjecanja žuči iz žučnog mjehura u crijevo (kolestaza)
Abnormal flow of bile from the gallbladder into the intestine (cholestasis)
Tijekom normalne probave žučne se kiseline izlučuju u crijevo.
During normal digestion, bile acids are secreted into the intestine.
Jednoga dana, g. Eden, moram pokušati operirati slijepo crijevo.
Someday, Mr. Eden, I must try my hand at removing an appendix.
Odmah nakon uporabe rastavite dozator i isperite ga mlazom vode iz slavine.
Immediately after use take the dispenser to pieces and rinse it under running tap water.
ako imate neprirodno veliko ili prošireno debelo crijevo (toksični megakolon)
if you have an abnormally large or distended colon (toxic megacolon)
Ako imate upalu slijepog crijeva, izvadite slijepo crijevo i izliječeni ste.
If you have appendicitis, they take your appendix out, and you're cured.
Ništa mi ne smeta kad mi dvije dvadesetice griju slijepo crijevo.
Nothing bothered me. The two twenties felt nice and snug against my appendix.
Sybil, reci vrtlaru da drugi put pospremi crijevo. Popravio ju je.
When the gardener comes, ask him to roll up the hose. Yes, ma'am.
Do davanja lijeka djetetu, oralni dozator čuvajte u hladnjaku (između 2 C i 8 C).
Keep the oral dispenser in the refrigerator (between 2oC and 8oC) until you give the medicine to the child
Uzeli bi tanko crijevo donora, koje je prepuno njegovih mikroba, i jednog primatelja koji možda ima problem sa vlastitom mikrobnom zajednicom, npr. Crohnovu bolest, i sterilizirali bi tanko crijevo donora.
They take the donor ileum, which is filled with microbes from a donor and they have a recipient who might have a problem with their microbial community, say Crohn's disease, and they sterilized the donor ileum.
Čula sam kako je netko rekao kako ste zdravi koliko i vaše crijevo.
I've heard somebody say that you're as healthy as your gut.
Odstranio si je slijepo crijevo operacijom koja je trajala četiri i pol sata.
Removed his appendix in an operation that took four and a half hours. He got up and went to work for the rest of the day.
Jedno pakiranje lijeka EMEND sadrži vrećicu s praškom za oralnu suspenziju, oralni dozator od 1 ml i 5 ml, jedan poklopac i jednu čašu za miješanje.
Each pack of EMEND contains a sachet with the powder for oral suspension, a 1 ml and a 5 ml oral dispenser, one cap and one mixing cup.
Ostavljaju mikrobe na doniranom organu i u teoriji bi to moglo pomoći ljudima koji primaju tanko crijevo.
They leave the microbes with the donor, and theoretically that might help the people who are receiving this ileal transplant.
Crijevo za polijevanje travnjaka iza restorana. Tri od četiri amerikanca piju fla iranu vodu. A jedan od pet će piti samo fla iranu vodu.
But, if you're going to receive water in a sustained way, through pumps and taps, then there's a lot of money that has to go into that provision.
Toksični učinci na probavni sustav ograničavaju doziranje u štakora i majmuna, budući da je crijevo redovito bilo ciljni organ.
Gastrointestinal toxicity was dose limiting in rats and monkeys, as the intestine was a consistent target organ.
U odraslih i mladih pasa nakon liječenja seleksipagom ustanovljeno je da su glavni ciljni organi crijevo i kost koštana srž.
In adult and juvenile dogs, intestine and bone bone marrow were identified as the main target organs after treatment with selexipag.
Jedna kutija sadrži jednu vrećicu s praškom za oralnu suspenziju, jedan oralni dozator od 1 ml i jedan od 5 ml (polipropilenski, sa silikonskim o prstenom), jedan poklopac i jednu čašu za miješanje (polipropilensku).
Each carton contains one sachet with the powder for oral suspension, one 1 ml and one 5 mL oral dispenser (polypropylene with silicone o ring), one cap, and one mixing cup (polypropylene).
Michael Zasloff, Thomas Fishbein i ja, promatrali smo mikrobe koji su kolonizirali tanko crijevo nakon što je transplantirano u tijelo primatelja.
Michael Zasloff and Thomas Fishbein, to look at the microbes that colonized these ilea after they were transplanted into a recipient.
Konjugirana kolatna kiselina koja nije apsorbirana u ileumu odlazi u debelo crijevo, gdje ju mogu metabolizirati bakterije, prvenstveno dekonjugacijom i 7 dehidroksilacijom.
Any conjugated cholic acid not absorbed in the ileum will pass into the lower intestine where it may be subject to bacterial metabolism, principally deconjugation and 7 dehydroxylation.
Konjugirana kolatna kiselina se izlučuje u žuč te prelazi u tanko crijevo, gdje, s drugim komponentama žuči, obavlja svoju primarnu probavnu funkciju.
Conjugated cholic acid is secreted into bile and will pass into the small intestine where, in association with other components of bile, it will perform its principal digestive function.
Taj sustav za istakanje poznat je kao mokri sustav, kojim se zahtijeva da brojač i crijevo na vozilu cisterni budu puni, čime se kupcu osigurava isporuka točne količine proizvoda.
Subject Transport of dangerous goods in the close proximity of industrial site(s), including transport on public roads between various parts of the site(s).
Taj sustav za istakanje poznat je kao mokri sustav, kojim se zahtijeva da brojač i crijevo na vozilu cisterni budu puni, čime se kupcu osigurava isporuka točne količine proizvoda.
This derogation is intended for local transport e.g. of goods that have been seized by the police, such as explosives or stolen property.
Nakon intravenske injekcije, radij 223 brzo se uklanja iz krvi i ugrađuje prvenstveno u kost i koštane metastaze ili se izlučuje u crijevo.
After intravenous injection, radium 223 is rapidly cleared from the blood and is incorporated primarily into bone and bone metastases, or is excreted into the intestine.
Jedna je rasla sprijeda, već je buknula i uhvatila se za crijevo, jedna sa stražnje strane i pričvrstila se za listoliki mišić, veliki mišić u leđima za koji nikad nisam čuo, no odjednom mi je postao važan.
There were actually two of these one was growing out the front and had already erupted and latched onto the bowel. One was growing out the back and it attached to the psoas muscle, which is a big muscle in the back that I'd never heard of, but all of a sudden I cared about it.