Prevođenje "Kontrola tlaka plina" na estonskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Estonski

Kontrola - prijevod : Kontrola - prijevod : Kontrola tlaka plina - prijevod : Tlaka - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Kontrola tlaka
moodulit 12 käsitlevas tabelis asendatakse alammooduli 12.16 esimese veeru selgitavas lahtris esitatud tekst järgmisega
Kontrola gubitaka tlaka
Selleks, et vältida või vähendada NOX i heidet õhku avamereplatvormidel gaasilise ja või vedelkütuse põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
kontrola tlaka zraka
Tüüpilised näited on
Dio stanica može oštetiti tlaka plina koji nastaje elektrolizom.
Osa rakke võib kahjustada surve gaaside tulenevad elektrolüüsi.
ugradnja ekspandera za oporabu energije iz pada tlaka sintetskog plina prije izgaranja.
ASUs ülejääv lämmastik võetakse taaskasutusse, et vähendada põlemistemperatuuri gaasiturbiinis selleks segatakse lämmastik enne põletamist sünteesigaasiga
tlaka
c. otsetoimehüdropressimine
Plinski jastuk jest ukupan volumen plina koji je stalno potreban za održavanje odgovarajućega tlaka u podzemnom skladištu plina i stopa isporuke tijekom ciklusa smanjenja zaliha.
LNG terminali puhul kogumahutavus väljendatuna gaasilises olekus gaasi ekvivalendina.
Regulatori tlaka ili isparivači regulatori tlaka (1)
Mootorite CO2 tüüpkond võib koosneda ainult ühest mootorist.
Bilježenje tlaka
Rõhu registreerimine peab vastama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 83 7. lisa punktis 4.6 ettenähtud nõuetele.
Mjerenje tlaka,
moodul 5L Komposiitplaanerid 32 küsimust.
Nema krvnog tlaka!
E.T., ära mine.
Nema tlaka vode!
Meil pole enam veesurvet!
senzora tlaka prednabijanja
alamrubriigi 84332010 neljataktilise 300 cm3 silindrivõimsusega mootoriga niidukid
Stopa opadanja tlaka.
Esimeses etapis ei tohi rõhku alandada rohkem kui merepinna tavapärase atmosfäärirõhu tasemelt (760 Torri) 250 Torrini vähemalt 50 sekundi jooksul.
Regulatori tlaka isparivači
Punktis 3.2 asendatakse esimese lõigu sissejuhatav osa järgmisega
Obred je 100 prirodna, ne ovisnost biljni lijek posebno je formuliran za ublažavanje simptoma hipertenzije i kontrola krvnog tlaka.
High Rite on 100 looduslik, vähem sõltuvust taimne ravim konkreetselt sõnastatud hüpertensioon ja kontrolli vererõhu sümptomite leevendamiseks.
Nesigurnost senzora tlaka ne smije prelaziti 1  od maksimalno izmjerenog tlaka.
kõrgeim kaudkäik,
Dijelovi generatora plina i vodenog plina
Muud käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks, mujal liigitamata
ventilom za rasterećenje tlaka,
Surve reguleerimisklapp mootorsõidukite kliimaseadmete kolbkompressoritesse paigaldamiseks (2)
Senzori tlaka kako slijedi
Kiiruse mõõtmise interferomeetrid, mis on ette nähtud üle 1 km s kiiruste mõõtmiseks ajavahemike vältel, mis on lühemad kui 10 μs.
Broj stupnjeva redukcije tlaka
Lisaks nimetatud liikmesuse kriteeriumidele peab tootja poolt määratletud mootorite CO2 tüüpkond vastama käesoleva liite punktides 1.1 1.9 loetletud liikmesuse kriteeriumidele.
H2S) i tlaka bioplina,
Kehtib punktis 4.5 esitatud PVT SHT.
Izjednačavanje tlaka u kabini
Surve tekitamine elektriline, mehaaniline ja pneumaatiline surve
indikacija tlaka u gumama
punktid 2.2.13 ja 2.2.14 asendatakse järgmisega
Provjera guma u pogledu maksimalnog dopuštenog tlaka i bilježenje tlaka u gumama.
kasutatakse teistsugust traktorit või veokit
U 2B230 pretvarač tlaka znači uređaj koji pretvara mjerenje tlaka u električni signal.
a. rõhutundlikud elemendid, mille valmistamiseks või kaitsmiseks on kasutatud alumiiniumi, alumiiniumisulamit, alumiiniumoksiidi (alumiiniumoksiidi või safiiri) nikli või niklisulamiga, milles on 60 massiprotsenti või rohkem niklit, või täielikult fluoreeritud polümeerseid süsivesinikke
Kontrola!
See on söökla.
Kontrola.
Enesevalitsus, enesevalitsus.
Kontrola?
Et kontrollida?
Kontrola
liikmete vabatahtlikest toetustest ja sissemaksetest, mis on reguleeritud rahvusvahelise oliivinõukogu ja annetava liikme vahelise kokkuleppe sätetega
KONTROLA
Perioodilise püügi aruanded
Kontrola
Liikmesriigi territooriumil liigi suhtes võetud meede (meetmed)
Kontrola)
Organisatsioonil on ohutuseesmärkide saavutamise kava(d).
Kontrola).
Teadlikkus
Kontrola)
haldama vara tavapärastes ja halvenenud käitamistingimustes
Kontrola).
ohutusteabe vahetamisega seotud kohustused (vt punkt 4.4 Teave ja selle edastamine )
Kontrola).
teha kindlaks parandusmeetmed, neid rakendada ja hinnata nende tõhusust (vt punkt 7.2 Pidev täiustamine ), nagu see on asjakohane, kui tehakse kindlaks punktide a, b ja c nõuete mittetäitmine.
Kontrola
Organisatsioon juhib füüsilise varaga seotud ohutusriske kogu vara olelusringi jooksul (vt punkt 3.1.1 Riskihindamine ) alates kavandamisest kuni kõrvaldamiseni ja täidab kõik inimteguritega seotud kasutusnõuded olelusringi kõigis etappides.
Kontrola
Artikkel 22
Nema plina.
Gaasi pole.
Cijena plina
Tavaliselt on see ka kirjas riigi hädaolukorra lahendamise kavas tarbimise piiramise korralduses.
Tlaka ili trenja na koži.
Õhurõhk või hõõrdumise kohta nahale.
Još tlaka iz Washingtona, gospodine?
Kas Washington avaldab ikka survet?
Fronta visokog tlaka iznad Denvera.
Kõrgrõhu front liigub üle Denveri.
Učinak različitog tlaka u gumama
on L sõiduki lauppind m2