Prevođenje "inspekcija vozila" na finskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Finski

Inspekcija - prijevod : Inspekcija - prijevod : Inspekcija vozila - prijevod : Inspekcija - prijevod : Inspekcija - prijevod : Vozila - prijevod : Inspekcija - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Inspekcija.
Aivan. Tarkastus.
Poljoprivredna inspekcija.
Maataloudellinen tarkastus.
Cohill... Inspekcija.
Herra Cohill, tarkastus.
Inspekcija, mladiću.
Tarkastus, nuori mies.
Interna inspekcija
17 artikla
Interna inspekcija proizvođača
Jäsenvaltioiden on tehtävä kolmansissa maissa toimivien valmistajien tarkastuksia sen varmistamiseksi, että unioniin tuotujen tutkimuslääkkeiden valmistuksessa sovelletaan vähintään unionissa vahvistettuja vaatimuksia vastaavia laatustandardeja.
Priznavanje zaključaka inspekcija
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tarkastajat saavat osaamisensa ylläpitämiseksi tai parantamiseksi tarvittavaa koulutusta.
Bit će inspekcija danas.
Siellä tulee olemaan tarkastus tänään.
Službena inspekcija! Inspektor dolazi
Virallinen tarkastaja saapuu!
Suradnja i koordinacija inspekcija
kykyä soveltaa laatua koskevan riskinhallinnan periaatteita
Odjeljak I. Kontrola i inspekcija
tuotteiden luonne ja jalostusaste.
Inspekcija treba provoditi na sljedećim mjestima
Tarkastus tulisi suorittaa seuraavat kohdat
Tu nam je inspekcija! Ovdje je?
Pankkitarkastaja on täällä.
Inspekcija u luci ili na moru
Valtuutettujen tarkastajien on annettava unionin aluksen päällikölle jäljennös tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan.
Ljudski inspekcija je poželjna u sljedećim situacijama
Ihmisen tarkastus on edullinen seuraavissa tilanteissa
Zahtijevani format N bez inspekcije, F inspekcija na poljoprivrednom gospodarstvu, C kontrola višestruke sukladnosti, T inspekcija daljinskim istraživanjem.
Tuki paikalliseen Leader kehittämiseen (yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen) (42, 43 ja 44 artikla)
Usmeni dokazi stranaka, svjedoka ili vještaka i inspekcija
Virastossa käytävässä menettelyssä päivää, jona virasto vastaanottaa tiedonannon, pidetään tiedonannon hakemis tai toimittamispäivänä.
provoditi izravne inspekcije ili delegirati provođenje izravnih inspekcija.
EKPJ n jäsenten on käsiteltävä tällaisia tietoja luottamuksellisina EKPJ n perussäännön 37.1 artiklassa asetetun salassapitovelvollisuuden mukaisesti.
Usmeni dokazi stranaka, svjedoka ili vještaka i inspekcija
Tiedoksi antaminen voidaan jättää tekemättä, jos asiakirja ei sisällä uusia lausumia ja asia on valmis päätettäväksi.
Oprezno inspekcija je posebno važno ako ima senzorska neuropatija.
Huolellinen tarkastus on erityisen tärkeää, jos on olemassa sensorinen neuropatia.
Razmjenjuju informacije s Agencijom o planiraju i provođenju inspekcija.
tietoa tutkimuslääkkeiden valmistukseen liittyvistä nykyteknologioista.
Inspekcija Korištenje svjetiljku i lopatica ispitati usta, grlo i zube.
Tarkastus Kun lamppu ja lastalla tutkia suun, nielun ja hampaat.
Završna inspekcija može uključivati samo uzorkovanja ili uključivati iscrpne provjere.
Lopullinen tarkastus voi liittyä vain näytteenottomenettely tai liity tyhjentävä tarkastuksia.
Kategorija D (inspekcija i ispitivanje uzoraka proizvoda i njihov nadzor)
Tarkastajilla on oltava koulutus erityisesti arviointitoimintaa varten.
uzimanje u obzir prijašnjih nesreća, rezultata praćenja i inspekcija, i
Tämä koskee niin yksityistä kuin julkista sektoria, joten esimerkiksi paikallisviranomaisten, palveluyritysten ja rahoituslaitosten on tarkasteltava myös muita kuin toimipaikkakohtaisia näkökohtia.
Posebno objasnite razloge izostanka inspekcija i bilo kakvog planiranog djelovanja.
Valinnainen Ilmoittakaa lisätiedot, jotka ovat tarpeen kysymyksiin 14 ja 15 annettujen vastausten selventämiseksi.
Nadležna tijela u pogledu inspekcija surađuju međusobno i s Agencijom.
tietoa tarkastusten kannalta merkityksellisistä nykyteknologioista
Razina inspekcija na moru (uključujući nadzor iz zraka, prema potrebi)
Hyvin korkea
učinkovite provedbe ove Uredbe, posebice za potrebe inspekcija, istraga ili revizija.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 10 kohdassa, 51 artiklan 6 kohdassa ja 66 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
RAZVRSTAVANJE VOZILA U SKUPINE VOZILA
Lisäys 2
Dizalična vozila (osim vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila)
Alanimikkeiden 8704.00.20 ja 8702.00.90 moottoriajoneuvot, julkiseen käyttöön ja matkustajien kuljettamiseen,
Motorna vozila za stanovanje, vozila hitne pomoći i pogrebna vozila
Istuinpaikalla tarkoitetaan tilaa, jossa voi istua henkilö, jonka koko vastaa vähintään seuraavia
Inspekcija izlaznih proizvoda i predmeta â Inspekcija kvalitete gotovih proizvoda je bitan, jer ako nisu neispravne proizvode identificirani od strane proizvođača, oni će se prenijeti na potrošače.
Tarkastus tuotannon tuotteiden ja kohteita â Laadun tarkastuksen lopputuotteita on tärkeää, koska, ellei vialliset tuotteet tunnistetaan tuottaja, ne välitetään kuluttajalle.
vozila
tavaratelineet
Vozila
injektioruiskut, myös jos niissä on neula
vozila
joiden paino on enintään 1600 kg
Vozila
JAKELUHÄVIÖT
vozila
lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet
uspostaviti sustav inspekcija kako bi se utvrdilo poštuju li gospodarski subjekti propise.
perustettava tarkastusjärjestelmä sen toteamiseksi, että talouden toimijat noudattavat velvoitteitaan.
učinkovite provedbe ove Uredbe, a posebno za potrebe inspekcija, istraga ili revizija.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä komissiolle viimeistään 25 päivänä helmikuuta 2020, ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin sääntöihin ja toimenpiteisiin.
Uključujući prava utvrđena na temelju inspekcija i otkrivenih slučajeva prijevara i nepravilnosti.
viitteet, joiden avulla tunnistetaan yksittäiset maksut, jotka liittyvät jäsenvaltioiden taloudelliseen vastuuseen hallinnollisista virheistä,
Skupine vozila za vozila kategorije N
Ilmoitus ilmanvastusperheen hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvistä ominaisuuksista annetun sertifikaatin
Proizvođač vozila navodi maksimalnu brzinu vozila.
Korityypit
električna vozila (baterijska i plug in hibridna vozila, vozila pogonjena gorivnim člancima),
Laitteet
vozila za posebne namjene (tj. vozila s kranom, dizalična vozila, auto miješalice),
traktorit,