Prevođenje "neobrađena razdoblje" na finskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Finski

Razdoblje - prijevod : Neobrađena - prijevod : Neobrađena razdoblje - prijevod : Razdoblje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Dalje neobrađena osim bijeljena
paino suurempi kuin 200 g m2
Ostalo, strojno neobrađena lijevana kovina
lento tai avaruusnavigointikojeet ja laitteet (muut kuin kompassit)
neobrađena referenca entiteta u pogrešnom kontekstuQXml
jäsentämätön entiryviite väärässä kontekstissaQXml
Dalje neobrađena osim bijeljena ili obojena
Muut kudotut puuvillakankaat
Mehanička drvna celuloza (drvenjača), kemijski neobrađena
Valkaisematon lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu (ei kuitenkaan liukosellu)
Platina, neobrađena ili u obliku praha
Iridium, osmium ja rutenium, puolivalmisteena
Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu
Monetaarinen kulta (myös platinoitu kulta)
Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili praha
L ja T profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus pienempi kuin 80 mm
Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u praha
I. RAAKA AINEET RAKEINA TAI JAUHEENA OLEVAT TUOTTEET
Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u praha
CPC 8846
Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u praha
71 ryhmän tavarat (esimerkiksi jalometalliseokset, jalometallilla pleteroitu epäjalo metalli ja epäaidot korut)
Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u praha
sateenvarjonkehikot ja muut nimikkeen 6603 tavarat
Bjelokost, neobrađena ili jednostavno pripremljena, prah i otpaci bjelokosti (osim oblikovane)
Koralli ja sen kaltaiset aineet
Razdoblje . Razdoblje indikatora iTrend
aika . Periodi iTrend indikaattorin
O našim ljudima koji žive kao svinje, a dobra bogata zemlja leži neobrađena.
Meikäläiset elävät kuin porsaat, ja hyvä, rikas maa on kesantona.
Zatim se, u fazi izlučivanja, ribama daje čista, neobrađena komercijalna hrana za ribe.
Painoa tarvitaan myös arvioitaessa BCF ää ravintoaltistustestissä saatujen poistumatietojen perusteella.
Bivša hrana koja sadržava proizvode životinjskog podrijetla obrađena ili neobrađena, svježa, smrznuta ili osušena.
Kuivatut munatuotteet
Razdoblje
Kesto
Razdoblje
Aikaviive
Razdoblje
Aikakatkaisu
Razdoblje
Jakso
Razdoblje
Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 42 artiklan 8 kohdassa olevan ilmaisun tonnikalasäilykkeet on katsottava kattavan kasviöljyssä tai muulla tavalla säilötyn tonnikalan.
Razdoblje
M. R. Nabee
Razdoblje
AOE n hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 15 päivänä syyskuuta 1980 Dublinissa Irlannissa.
Razdoblje
Irlannin toimittamien tietojen mukaan lentomatkavero otettiin käyttöön maailmanlaajuiseen talous ja finanssikriisiin liittyneiden rahoitusongelmien lievittämiseksi ja valtion tulojen lisäämiseksi.
Razdoblje
1.4.2016 31.3.2017
Razdoblje
Yhteensä
Razdoblje
Tuotto
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
tarkasteltavana oleva tuote,
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Asianomaisilta osapuolilta kerätyt tiedot kattavat joka tapauksessa ainoastaan tarkastelujakson.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Tämä valmistusprosessi on fysikaalis mekaaninen kierrätysprosessi, jonka panoksen (käytetyn romun) laatu määrää volframikarbidin laadun.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Komissio kehotti asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksia alustavasta otoksesta, mutta tällaisia huomautuksia ei esitetty.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Näin ollen komissio hyväksyy valkovenäläisen vientiä harjoittavan tuottajan ehdottamat muutokset tarkasteltavana olevan tuotteen kuvaukseen.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Päällystysmetalli yhdistyy teräsalustaan metallurgisessa reaktiossa ja muodostaa monikerroksisen teräkseen kiinnittyvän seosrakenteen.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Komissio päätti tässä vaiheessa, että kyseiset tuotteet ovat näin ollen perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Tarkasteltuaan huolellisesti pyyntöä ja sen tueksi esitettyjä tietoja komissio päätteli, että kirjaamisen edellytykset täyttyivät ainoastaan Brasiliasta ja Venäjältä peräisin olevassa tuonnissa.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Vuonna 2016 Yhdysvaltoihin tuotiin noin 424000 Kiinasta peräisin olevaa käsikäyttöistä haarukkatrukkia, joiden arvo oli noin 76,115 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso
Razdoblje izvješćivanja i razdoblje ispitnog postupka
C. TUTKIMUKSEN TULOKSET
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Vaikka komissio noudattaisikin FCI n pyyntöjä ja sisällyttäisi vuoden 2012 vahinkoanalyysiin, Kiinasta tuleva tuontimäärä osoittaisi joka tapauksessa noin 10 prosentin kasvua koko kauden ajalta.
Razdoblje ispitnog postupka i izvještajno razdoblje
Kaksi vietnamilaista yritystä toimitti kyselyvastauksen ja pyysi perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti vapautusta mahdollisesta toimenpiteiden soveltamisalan laajentamisesta.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Asianomaisilla osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia tutkimuksen vireillepanosta ja pyytää kuulemista komission ja tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.
Razdoblje ispitnog postupka i izvještajno razdoblje
Kyselylomakkeet vapautuksen pyytämiseen tarkoitetut lomakkeet lähetettiin Kiinassa ja Kambodžassa toimiville tuottajille viejille ja unionissa toimiville tuojille, jotka olivat komission tiedossa tai jotka olivat ilmoittautuneet vireillepanoasetuksen johdanto osan 16 kappaleessa asetetuissa määräajoissa.
Razdoblje ispitnog postupka i razmatrano razdoblje
Myöhempi menettely
Razdoblje istražnog postupka i promatrano razdoblje
Komissio kehotti vireillepanoilmoituksessa asianomaisia osapuolia ottamaan komissioon yhteyttä tutkimukseen osallistumiseksi.