Prevođenje "su oslobođeni" na finskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Finski

Oslobođeni - prijevod : Su oslobođeni - prijevod : Oslobođeni - prijevod : Oslobođeni - prijevod : Su oslobođeni - prijevod : Su oslobođeni - prijevod : Su oslobođeni - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ostali su oslobođeni.
Kaikki muut on vapautettu.
Baraba, oslobođeni.
Barabbas, vapautettu.
Oslobođeni ste.
Sinut vapautetaan jutusta.
Prodani ili oslobođeni.
Koska Niger vastustaa orjuutta?
Oslobođeni ste, gosp. Cohill.
Vapautan teidät, Cohill.
Privremeno ste oslobođeni kazne.
Rangaistuksenne keskeytyy väliaikaisesti.
Michael Villiam Logane, oslobođeni ste.
olette vapaa.
Bubnjaru Buford, oslobođeni ste dužnosti.
Buford, teidät on vapautettu palveluksesta.
oslobođeni subjekt za zajednička ulaganja
Erottamaton osa ei käsitä sellaista luonnollista henkilöä, joka on hallitsija, virkamies tai hallinnoija, joka toimii yksityisessä tai henkilökohtaisessa ominaisuudessa.
Kad on odgovori Od tuđih! , reče mu Isus Sinovi su, dakle, oslobođeni.
Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi.
Unija, njezina imovina, prihodi i druga dobra oslobođeni su svih izravnih poreza.
Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.
Unija, njezina imovina, prihodi i druga dobra oslobođeni su svih izravnih poreza.
oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus
da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.
ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
Sutra ćete se probuditi oslobođeni krivnje.
Huomenna heräätte syyttömäksi todettuna.
Tako ćemo svi biti oslobođeni optužbi!
Sitten huolemme ovat ohi.
Želim da budete sretni. Oslobođeni briga.
Haluan, että olette onnellisia ja huolettomia.
oslobođeni subjekt za zajednička ulaganja ili
Keskuspankilla tarkoitetaan laitosta, joka on lain tai julkisen vallan hyväksynnän mukaan pääasiallinen viranomainen, muu kuin jäsenvaltion, Liechtensteinin tai muun lainkäyttöalueen julkinen valta itse, joka laskee liikkeelle välineitä, joiden on tarkoitus kiertää valuuttana.
oslobođeni subjekt za zajednička ulaganja ili
Tulo ei tule yksityishenkilöiden hyväksi, jos tällaiset henkilöt ovat julkisen vallan ohjelmassa tarkoitettuja edunsaajia ja ohjelman aktiviteetit suoritetaan yleisöä varten yleiseen hyvinvointiin liittyen tai ne liittyvät hallinnon jonkin vaiheen hallinnointiin.
Bilo mu je jako teško sad mu je bolje, roditelji su mu oslobođeni.
Ensin tosi huonosti, nyt menee paremmin, koska vanhemmat vapautettiin.
Ako ste stavili svoju vjeru u Krista, ne morate dati u. Ti su oslobođeni.
Jos olet laittaa uskoanne Kristukseen, sinun ei tarvitse antaa periksi.
Ovim ste oslobođeni i slobodni da napustite sud.
Teidät vapautetaan syytteestä. Voitte poistua.
Oslobođeni su od plaćanja nacionalnih poreza na plaće, nadnice i prihode koje im isplaćuje Unija.
Pankin lakkauttamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei kanneta veroa.
Oslobođeni su od plaćanja nacionalnih poreza na plaće, nadnice i prihode koje im isplaćuje Unija.
Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin, sen toimielinten jäseniin, sen henkilöstöön sekä sen toimintaan osallistuviin jäsenvaltioiden edustajiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta pankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan määräysten soveltamista.
To obuhvaća sve situacije u kojima su gospodarski subjekti oslobođeni od sastavnih troškova svojih gospodarskih djelatnosti.
Edellä todetun perusteella komissio päättelee, että kyseessä oleva toimenpide ei anna SEUT sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua etua.
Ali ako imate automobil, onda ste taj problem oslobođeni.
Mutta jos sinulla on auto, niin tämä ongelma on vapautettu.
Oni su bili oslobođeni i na 9 Svi 1831 200 republicans okupili za večeru slaviti oslobađajuću presudu.
Ne oli vapautettu ja toukokuun 9 1831 200 republikaanien kootut illalliselle juhlia lainvoimaisesti.
Prema važećim propisima i zakonima oslobođeni ste od svih optužbi.
Todisteiden valossa te, kapteeni William Bligh, olette syytön sotilasrikkeisiin.
Ako se upotrebljavaju regulirani podaci, administratori i njihovi doprinositelji oslobođeni su određenih obveza na temelju Uredbe (EU) 2016 1011.
Säänneltyihin tietoihin perustuvien vertailuarvojen osalta hallinnoijien olisi siksi mainittava tietojensa alkuperä ja syyt siihen, miksi vertailuarvo luokitellaan säänneltyihin tietoihin perustuvaksi vertailuarvoksi.
Ljudi kao mi ne mogu otići natrag, izblatiti kapetana i biti oslobođeni!
Meillä ei ole pienintäkään mahdollisuutta palata loata Blighin maine ja päästä itse vapaaksi.
Podnositelji zahtjeva koji su u trenutku podnošenja zahtjeva mlađi od 18 godina ili stariji od 70 godina oslobođeni su obveze plaćanja naknade za odobrenje putovanja.
vastaako hakemusta varten käytetty matkustusasiakirja SLTD tietokannassa kadonneeksi tai varastetuksi ilmoitettua tai mitätöityä matkustusasiakirjaa
3 2 i tako da možemo biti oslobođeni od ustrajnog i zlih ljudi.
3 2 ja jotta voimme vapautua itsepintainen ja pahat.
UFEU a jer prihodi oslobođeni od poreza nastaju gospodarskim djelatnostima koje obavljaju luke.
Komission 10 päivänä joulukuuta 2008 tekemä päätös (EUVL C 137, 17.6.2009).
program dvije godine oslobođeni tri godine plaćaju polovinu za poduzeća sa stranim kapitalom,
Valtio omisteisten keskeisten rahoituslaitosten hallintoneuvosto nimitetään valtio omisteisten keskeisten rahoituslaitosten hallintoneuvostojen väliaikaisten sääntöjen mukaisesti.
Program dvije godine oslobođeni tri godine plaćaju polovinu za poduzeća sa stranim kapitalom
Kuten 3.2.2 kohdassa mainitaan, Jiangsu Shagang ryhmälle myönnetyistä avustuksista koituvien tukien määrän määrittämiseen käytettiin parhaita käytettävissä olevia tietoja.
kolorimetrijska metoda kojom se mjere depolimerizirani topivi fragmenti oslobođeni djelovanjem glukanaze na azoječmeni glukan,
Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, iho , silmä ja hengityssuojat mukaan lukien.
kolorimetrijska metoda kojom se mjere depolimerizirani topivi fragmenti oslobođeni djelovanjem amilaze na p nitrofenilmaltoheptaozid.
marraskuuta 2028
Sv bio niskim prihodima obitelji i djece u staračkim domovima ili sa rođacima koji nisu zakonski odgovorni za njih, su oslobođeni od glidebyrakrav.
Sv ollut pienituloisten perheiden ja lasten hoitokodeissa tai sukulaisia, jotka eivät ole oikeudellisesti vastuussa niistä, vapautetaan glidebyrakrav.
Plemstvo i svećenstvo bili su oslobođeni plaćanja, oni su, naravno, mnogo više novca i moći, jer su oni sami mogli naplatiti porez od siromašnih seljaka, nije bilo uopće nema jednakosti među ljudima.
Aatelisto ja papisto olivat vapautettuja, he ilmeisesti saanut paljon enemmän rahaa ja valtaa, koska he itse pystyvät myös kerätä veroja köyhiä talonpoikia, se ei ollut mitenkään tasa keskuudessa.
Ljudi žele podijeliti svoje darove, a kada bi bili oslobođeni novca, to bi i činili.
Sinun tulee käytännössä tarvita toisia ihmisiä. Ihmiset haluavat soveltaa taitojaan, ja jos he olisivat vapaita rahasta, he tekisivät niin.
Ti nisi samo glup tvoj bolesni, perverzni jebeni kuja, ti si totalno inteligenciju oslobođeni Oxa.
Et ole vain tyhmä sairas, perverssi vitun hintti, olet täysin vapautettu oksa älykkyyttä.
SOLI, ESTERI I HIDRATI INN TVARI KOJE SE NE RAZVRSTAVA U ISTE HS BROJEVE KAO I ODGOVARAJUĆU INN TVAR I KOJI SU OSLOBOĐENI CARINE
polyestradiolifosfaatti
Programom dvije godine oslobođeni tri godine plaćaju polovinu društva su ostvarila korist tijekom poslovne godine 2012. nakon koje je, prema vladi NRK a, program povučen.
Tieteen ja teknologian kehittämistä koskeva keskipitkän ja pitkän aikavälin kansallinen suunnitelma (2006 2020), valtioneuvosto 2006
Plaćanje jedinstvenog poreza na imputirani dohodak oslobođeni poreznih obveznika iz plaćanja u proračun mnogih drugih pristojbi.
Yksittäisen veron maksaminen laskennallisista tuloista vapauttaa veronmaksajien maksut monien muiden maksujen talousarvioon.
kolorimetrijska metoda kojom se mjere depolimerizirani topivi fragmenti oslobođeni djelovanjem endo 1,4 β ksilanaze na azoksilan,
Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg aan asti.
Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak život vječni.
Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.