Prevođenje "Do" da Hindski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Do... do... dobro...
ख र ..
Do
Do
प रत
do
प रत
Do
Do
तब तक
do
do
to
Do kada? Do jebeno ne znam.
म नह ज नत क जब तक .
Dospijeva do
इस समय तक म ग गय
Ocenjuj do
श र ण क
Vrijedi do
तब तक व ध
Do shanbe
द श न ब
Do BogaJelena!
ह रण भगव न !
Vjezbom do...
घर क म र ग ...
DO KRAJA.
अ त तक ह .
Do vraga.
अर नह !
Do vraga.
अर नह .
DO SADA.
अब तक.
Do viđenja.
धन यव द.
Do poklopca!
जल द आओ !
Do Brand.
Brand.
Do vraga.
ह भगव न
PA DO STUPOVA HERAKLOVIH DO ZAPADNOG OCEANA!
... और पश च म स गर क Herakles क ख भ ब हर.
PUTANJA DO UREĐAJA
य क त क पथ
PUTANJA DO OMOTA
आवरण क पथ
PUTANJA DO SLIKE
छव क पथ
prvi do desetog
1ल स 10व
jedanaesti do dvadesetog
11व स 20व
Putanje do biblioteka
ल इब र र पथ
Zadataka do sada
अब तक क क र य
Putanja do EGD
EGD क पथ
Radi do završetka
प र ह त तक चल ए
Putanja do skladišta
र प पथ
Fides. Do crvenog.
म झ पत ह , पत ह .
Onda, do sutra.
और क पय ... च त मत कर .
Ni do jedan.
अपन बकव स ब द कर ग , य म त म ह स न ऊ ल र !
DO HEFAISTIONOVA BEDRA.
... Hephaistion ज घ क अल व म
Letite do Donitza.
ड न ट ज क प स ज ओ.
Do Burbanka onda?
क ब र म क य Burbank म ?
Sve do sada.
अब तक.
Do mature. Mature?
तक पर वर धन पर वर धन?
Napuni do vrha!
भर क !
Idemo do auta.
म चलन ह ग .
Koliko do izbacivanja?
कब तक ब द तक?