Prevođenje "naplaćeno od" da Hindski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Hindski

Naplaćeno od - prijevod : Naplaćeno - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Od ozbiljnijih od njih.
उनक क म क ब र म अध क ग भ र ल ग क ल ए व र ध क य .
Od
यह स
Od
यह स
Od
Od
Od
Od
Od
द व र
od
od
peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.
प चव ग म दक क , छठव म ण क य क , स तव प तमण क , आठव प र ज क , नव प खर ज क , दसव लहसन ए क , ग य रहव ध म रक न त क , ब रहव य क त क
Pristupljen od
स एक स स ड
Korišten od
द व र उपय ग म
Lijevo od
क ब य
Ocenjuj od
श र ण स
Gore od
इसस ब र
Bolje od
स अच छ ह
Vrijedi od
तब स व ध
od svibnja
मई क
od pro
द स. क
od siječnja
जनवर क
od veljače
फरवर क
od ožujka
म र च क
od lipnja
ज न क
od srpnja
ज ल ई क
od kolovoza
अगस त क
od rujna
स तम बर क
od listopada
अक ट बर क
od studenog
नव बर क
od prosincaJanuary
द सम बर क January
od Muharrama
म हर रम क
od Safara
सफर क
od Rajaba
रज जब क
od Ramadana
रमज न क
od Shawwala
शब ब ल क
od Hijjaha
ज ल हज क
od Tira
त र क
od Deia
द ई क
od Tira
त र
od Deia
द ई
od Farvardina
फवरद न क
od Ordibeheshta
ऑरद ब ह स त क
od Mordada
म रद द क
od Shahrivara
श हह रव र क
od Mehra
म हर क