Prevođenje "sve do" da Hindski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Sve do sada.
अब तक.
Sve do zadnje.
हर क क
Sve je nizbrdica sve do dovde. Dolje do ravnice.
यह स सब ड उनह ल
Sve do San Martina...
सभ म र ग स न म र ट न...
Sve do njihove rodne planete.
... उन ह व पस उनक घर ग रह क लए सभ तरह चल ई.
I tako sve do vrha.
अब, श र ष करन क ल ए सभ तरह.
Uspijevalo je sve do sinoć.
इसस क म बन रह थ कल र त तक
sve do Vodenih vrata, u smjeru istoka, i sve do pred Uzdignutu kulu.
नत न ल ग त ओप ल म प रब क ओर जलफ टक क स म हन तक और ब हर न कल ह ए ग म मट तक रहत थ
Imao sam baš sve... sve do jednog trenutka... kad sam sve izgubio.
भ ग य म झ पर म स क र रह थ ... क उस मनह स पल म ... सबक छ खत म ह गय
Jer njenoj rani nema lijeka, sve do Jude dopire, dotiče Vrata moga naroda, sve do Jeruzalema!
क य क उसक घ व अस ध य ह और व पत त यह द पर भ आ पड , वरन वह म र ज त भ इय पर पड कर यर शल म क फ टक तक पह च गई ह
Kaos na ulicama. Sve je začepljeno do...
ड .स . क सड क एकदम उथलप थल ह
Ali sve do tada, moj ste problem.
ल क न जब तक ऐस ह त ह , आप म र समस य ह
Tako i drugi i treći, sve do sedmoga.
इस प रक र द सर और त सर न भ क य , और स त तक यह ह आ
Alice kaže da može sve organizirati do tad.
एल स क कहन ह क सब क छ तब तक आय ज त ह .
Do... do... dobro...
ख र ..
Grad osta opkoljen sve do jedanaeste godine Sidkijina kraljevanja.
य नगर घ र गय , और स दक रय ह र ज क ग य रहव वर ष तक घ र रह
Gle, sve to Bog je spreman učiniti do dva i do tri puta za čovjeka
द ख, ऐस ऐस सब क म ईश वर प र ष क स थ द ब र क य वरन त न ब र भ करत ह ,
Do
Do
प रत
do
प रत
Do
Do
तब तक
do
do
to
pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.
और वह एब र न, रह ब, हम म न, और क न स ह कर बड स द न क पह च
Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.
और इस र एल द ऊद क घर न स फ र गय , और आज तक फ र ज आ ह
Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.
य इस र एल द ऊद क घर न स फ र गय और आज तक फ र ह आ ह
Stoga se ona njiva zove Krvava njiva sve do danas.
इस क रण वह ख त आज तक ल ह क ख त कहल त ह
Ne bih rekao. Većinu su zima prekinute, sve do proljeća.
ज य द तर सर द य म व उस तरह रहत ह वस त तक.
BORILI SMO SE S NJIMA SVE DO NEPOZNATIH STEPA SKITIJE,
. हम जह तक Scythia क अज ञ त steppes र प म उन ह लड ... म
sve gradove Sihona, kralja amorejskoga, koji je vladao u Hešbonu, sve do međe sinova Amonovih
और अम म न य क स व न तक ह शब त म व र जन व ल एम र य क र ज स ह न क स र नगर
Jer znamo sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada.
क य क हम ज नत ह , क स र स ष ट अब तक म लकर कहरत और प ड ओ म पड तड पत ह
Potom se spuštala na zapad do jafletske međe, sve do Donjeg Bet Horona i do Gezera, odakle je izlazila na more.
और पश च म क ओर यपल त य क स व न स उतरकर फ र न च व ल ब थ र न क स व न स ह कर ग ज र क पह च , और सम द र पर न कल
I pobi ih Jošua sve od Kadeš Barnee do Gaze i sav kraj Gošen do Gibeona.
और यह श न क द शबर न स ल अज ज तक, और ग ब न तक क स र ग श न द श क ल ग क म र
On je potukao Filistejce do Gaze, opustošio njihovo područje od stražarskih kula sve do utvrđenih gradova.
उस न पल श त य क ग ज ज और उसक स व न तक, पहर ओ क ग म मट और गढ व ल नगर तक म र
tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.
और कन न य क स व न स द न स ल कर गर र क म र ग स ह कर अज ज तक और फ र सद म और अम र और अदम और सब य म क म र ग स ह कर ल श तक ह आ
Od Sarida je međa okretala prema istoku, sve do međe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.
फ र स र द स वह स र य दय क ओर म ड कर क सल त त ब र क स व न तक प ह च , और वह स बढ त बढ त द बरत म न कल , और य प क ओर ज न कल
Pobili smo ih propao je Hešbon do Dibona sve smo razorili do Nofaha, što je blizu Medebe ...
हम न उन ह ग र द य ह , ह शब न द ब न तक नष ट ह गय ह , और हम न न पह और म दब तक भ उज ड द य ह
vičem sve do jutra kao što lav mrska kosti moje, od jutra do noći skončat ćeš me.
म भ र तक अपन मन क श न त करत रह वह स ह क न ई म र सब हड डय क त ड त ह एक ह द न म त म र अन त कर ड लत ह
Nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.
और र ज आस क र ज य क प त सव वर ष तक फ र लड ई न ह ई
PE Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.
त अपन म ट ठ ख लकर, सब प र ण य क आह र स त प त करत ह
Svjetiljka je Gospodnja duh čovječji ona istražuje sve do dna utrobe.
मन ष य क आत म यह व क द पक ह वह मन क सब ब त क ख ज करत ह
pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postasmo, svačiji izmet sve do sada.
व बदन करत ह , हम ब नत करत ह हम आज तक जगत क क ड और सब वस त ओ क ख रचन क न ई ठहर ह
Čujte, stražari... ovaj gospodin je nosio vašeg čovjeka sve do ovdje.
स न , Riflemen... इस सज जन अपन आदम क सभ तरह स क य ज त ह यह . उस धन यव द.
Napravio sam sve, otišao sam do DA, otišao sam kod odvjetnika...
म वक ल क प स गय ...