Prevođenje "vremena" da Hindski jezik:


Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Vremena
क ल
VREMENA!
Waqt nahi bacha!
Vremena.
MURPH समय .
Oblik vremena
समय प रर प
Oblik vremena
समय फ र म ट
Opis vremena
क ई प रत क नह
Opis vremena
ज च त य र
bez vremena
समय रख
bez vremena
समय ख सक ए
Format vremena
समय न य नतम
Format vremena
समय अध कतम
Format vremena
समय फ र म ट
Format vremena
समय फ र म ट
Dobra vremena...
अच छ समय थ ...
Treba vremena.
यह समय ल त ह .
NEMA VREMENA!
उत प र रक ऑफ ल इन ह !
Nemamo vremena.
हम समय नह ह .
Nemamo vremena!
हम र प स समय नह ह !
Nelogična vremena istjecanja u odnosu na vremena blokiranja.
इल ल ज कल ब ल क ग व . एक सप यर शन ट इम स.
Treba mi još vremena momci, malo više vremena.
म एक छ ट स अध क समय अध क समय ल ग क जर रत ह .
Neispravna vrijednost vremena
अव ध समय म न
Nelogična vremena blokiranja.
इल ल ज कल ब ल क ग ट इम स.
Nelogična vremena istjecanja.
इल ल ज कल एक सप यर शन ट इम स.
Brišem opis vremena
क ल वर णन म ट य ज रह ह
Umetanje vremena datuma
समय व त थ प रव ष ट कर
Nemamo vremena, mali.
समय नह ह .
Imaću dovoljno vremena?
क य म र प स यह करन क पर य प त समय रह ग ?
KoIiko vremena imamo?
हम क तन समय ह ?
Nemamo dovoIjno vremena.
ओह, हम समय नह ह .
Trebam malo vremena.
म थ ड क जर रत ह एक.
Nemamo više vremena.
उन ह व पस ऊपर!
NEMAMO VREMENA SLAVITI.
यह लगत ह ज स कठ र, जश न मन न क समय नह ह .
Daj mu vremena.
बस उस एक म नट द .
Nemam dovoljno vremena.
पर य प त समय नह ह .
Uzmi si vremena.
अपन समय ल ल .
Imam malo vremena.
म क छ समय ह .
Nemamo dovoljno vremena.
हम इस ब त क ल ए समय नह ह .
Zbog izmještanja vremena.
समय अ तर ल क क रण .
Bojim se vremena.
समय स डरत ह .
Bojite se vremena.
आप समय स डरत ह .
Ponestaje nam vremena.
हम र प स समय नह ह .
A izmještanje vremena?
AMELIA और समय अ तर ल क क य ह ग ?
Za sat vremena.
प व स नर कमर न बर 12
Koliko imamo vremena?
हम र प स क तन वक त ह ?
Nemam više vremena.
त य र क वक त नह ह