Prevođenje "teme" na indonezijskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Indonezijski

Teme - prijevod : Teme - prijevod : Teme - prijevod : TEME - prijevod : Teme - prijevod : Teme - prijevod :
Ključne riječi : Topik Tema Pembicaraan Ngelantur Pokok

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Teme
Topik
Teme
Tema
ID Teme
ID Tema
Slika teme
Gim kartu
(nema teme)
(tanpa subjek)
(bez teme)
(Tidak Ada Subjek)
Ukloniti teme?
Hapus tema?
Koristi teme metacityja
Gunakan tema metacity
Dohvati nove teme
Dapatkan Tema Baru...
Preuzmi nove teme
Dapatkan Tema Baru
Makni s ove teme
Hapus dari topik ini
Varijanta teme prozora čavrljanja
Varian tema jendela obrolan
Detalji teme radne površineComment
Detail Tema DesktopComment
Instaliraj novu datoteku teme
Instal Berkas Tema...
Teme ikona se instaliraju
Menginstal tema ikon
Dohvati nove teme 160
Dapatkan Tema Baru...
Koristi boju iz teme
Gunakan warna tema
Možete uzeti višestruke teme.
Anda bisa membuat beberapa subyek.
Put Adium teme za korištenje
Jalur tema Adium untuk digunakan
Nije vam dopušteno mijenjanje teme
Anda tidak diperbolehkan untuk mengubah topik
Traži potvrdu kod neodređene teme
Konfirmasi untuk pesan tanpa subjek
Preuzmi nove teme s Interneta
Dapatkan tema baru dari Internet
Putanja do konfiguracijske datoteke teme
Alamat ke berkas konfigurasi tema
Sjećaš se teme iz Rawhide ?
ingat lagu tema Rawhide?
Individualno podesite stavke teme radne površineName
Sesuaikan item tema desktop individualName
Prevucite ili upišite URL adresu teme
Seret atau Ketikkan URL Tema
Prevucite ili upišite URL adresu teme
Tarik atau Ketik URL Tema
Povucite ili upišite URL adresu teme
Tarik atau Ketik URL Tema
Biblioteka za korištenje Adiumove teme emotikonaName
Pustaka untuk menggunakan tema emoticon AdiumName
Biblioteka za korištenje Pidginove teme emotikonaName
Pustaka untuk menggunakan tema emoticon PidginName
Teme prostora i vremena su isprepletene.
Tema ruang dan waktu sangat terkait.
Promjena teme. Imam što si htio.
Aku dapatkan apa yang kau inginkan.
A više tehničke teme, poput arhitekture, materijala i, začudo, muškaraca, nisu dobre teme za predavanje.
Dan ada lebih banyak topik teknis, seperti arsitektur, materi dan, anehnya, pria, itu semua bukan topik baik untuk dibicarakan.
Koristi teme metacityja kod crtanja ukrasa prozora
Menggunakan tema metacity ketika menggambar dekorasi jendela
Koristi trenutnu boju iz teme radne površine
Gunakan warna tema desktop saat ini
Biblioteka za korištenje KDE ove teme emotikonaName
Pustaka untuk menggunakan tema emoticon KDEName
Biblioteka za korištenje XMPP ove teme emotikonaComment
Pustaka untuk menggunakan tema emoticon XMPPComment
No, kako da razjasnimo složenosti ove teme?
Tapi bagaimana kita meraba raba kompleksitas hal ini?
Polovici su slučajnim odabirom zadane biblijske teme.
Setengahnya lagi diberikan topik acak dari Alkitab.
Otvori zabilješke unutar ove teme u novim tabovima
Buka bookmark topik ini dalam tab baru
Otvori zabilješke unutar ove teme u novim tabovima
Buka penanda topik ini dalam tab baru
Traži potvrdu korisnika kod slanja poruke bez teme.
Mengonfirmasi pengguna jika akan mengirim pesan tanpa subjek.
Sigurni ste da želite poslati poruku bez teme?
Kirim pesan tanpa subjek?
Instalirajte datoteku teme koju imate na Vašem računalu
Instal berkas tema yang sudah ada pada sistem lokal
Znam da sam skakao s teme na temu.
Saya tahu saya berjalan kesana kemari.