Prevođenje "uokvirivanja uređaj" na indonezijskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Indonezijski

Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod : Uokvirivanja uređaj - prijevod : Uređaj - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Uređaj
Divais
uređaj
divais
Opći uređaj
Peralatan pengamanan
MultiSwitch uređaj
Peranti MultiSwitch
Opći uređaj
Peralatan Umum
Opći uređaj
Peralatan Telepon
Izlazni uređaj
Perangkat keluaran
Ulazni uređaj
Perangkat masukan
Nepoznati uređaj
Divais Tak Ditemukan
Neklasificiran uređaj
Divais tak diklasifikasikan
Ethernet uređaj
Pengontrol ethernet
USB uređaj
Divais USB
Sigurnosni uređaj
Divais aman
Priključni uređaj
Adaptor Divais
Kakav uređaj?
Perangkat apa?
Audio izlazni uređaj
Perangkat keluaran audio
Audio dolazeći uređaj
Perangkat masukan audio
Ulazni video uređaj
Alat masukan video
Alternativni izlazni uređaj
Layanan alternatif
Audio dolazeći uređaj
Perangkat dering
Ulazni video uređaj
Perangkat masukan video
Ulazni video uređaj
Perangkat Masukan Video
Audio dolazeći uređaj
Perangkat Dering Audio
Audio izlazni uređaj
Perangkat Keluaran Audio
Audio dolazeći uređaj
Perangkat Masukan Audio
Disketni uređaj Comment
Divais Disket... Comment
MO uređaj Comment
Divais MO... Comment
ZIP uređaj Comment
Divais ZIP... Comment
Master IDE uređaj
Divais IDE Master
Neklasificiran VGA uređaj
Divais tak diklasifikasikan VGA
Nepoznat neklasificiran uređaj
Divais tak diklasifikasikan tak diketahui
Uređaj računalne telefonije
Divais telefoni komputer
Korisnički IR uređaj
Pengontrol IR konsumer
Zabavni enkripcijski uređaj
Divais enkripsi hiburan
Preferiraj odabrani uređaj
pilih divais terpilih
Uređaj za pohranu
Penggerak Penyimpanan
Nema klima uređaj.
Tidak ada AC.
Uređaj za prikrivanje.
Perangkat cloaking
Pali klima uređaj!
Nyalakan A.C.nya!
Imaš klimatizacijski uređaj.
Kau punya AC.
Moj antigravitacijski uređaj!
Sabuk antigravitasiku!
Pregledali smo uređaj.
Kapten, kami telah menyelesaikan diagnosa terhadap alat alien itu.
Uređaj za masikranje.
Dengan alat tentunya.
lmate klima uređaj?
Kamu punya AC?
Uređaj za sviranje zvuka je uređaj kojim upravlja upravitelj zvuka.
Perangkat keluaran suara adalah perangkat yang oleh pengatur suara akan digunakan untuk memainkan suara.