Prevođenje "zavjesa za peglanje" na indonezijskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Indonezijski

Zavjesa - prijevod : Zavjesa - prijevod : Peglanje - prijevod : Zavjesa - prijevod : Zavjesa - prijevod : Zavjesa za peglanje - prijevod : Zavjesa - prijevod : Zavjesa - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Zavjesa? !
Mereka memiliki banyak memakai kiri.
Zavjesa.
Tirai!
Staklena zavjesa.
Tirai Kaca .
Zavjesa je odmaknuta.
Tirainya bergerak.
lzgleda dimna zavjesa!
Terlihat seperti layar asap.
Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se.
Lima potong disambung menjadi satu layar, dan enam potong lainnya dibuat begitu juga
Ne od zavjesa gđe Ellen!
Suellen! Dasar keras kepala!
Staklena zavjesa je preuzela odgovornost.
Tirai Kaca ... tapi yang mengaku bertanggung jawab .
Što je Staklena zavjesa, Michaele?
Siapa Kaca Curtain , Michael ?
Staklena zavjesa je ubila Simone.
Kaca Tirai membunuh Simone .
Virus je bio samo dimna zavjesa.
Virus ini hanyalah penyelubung.
Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom.
Lima potong kain disambung menjadi satu layar, dan lima potong yang lain dibuat begitu juga
Pet zavjesa neka su sastavljene jedna s drugom, a drugih pet zavjesa opet jedna s drugom.
Lima potong kain harus disambung menjadi satu layar, dan lima potong lainnya harus dibuat begitu juga
Sastavi pet zavjesa napose, a onda opet drugih šest zavjesa napose. Šestu zavjesu podvostruči na pročelju Šatora.
Lima potong harus disambung menjadi satu layar, dan enam potong lainnya harus dibuat begitu juga. Sambungan yang keenam harus dilipat dua untuk menutupi bagian depan Kemah
I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje.
Gorden yang tergantung di dalam Rumah Tuhan sobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah
jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
Gorden yang tergantung di dalam Rumah Tuhan, sobek menjadi dua
Objesi zavjesu za kvake. Onda unesi Kovčeg svjedočanstva tu za zavjesu. Neka ti tako zavjesa odjeljuje Svetište od Svetišta nad svetištima.
Tempatkan kain itu di bawah deretan kait pada atap Kemah. Di belakang kain itu harus diletakkan Peti Perjanjian yang berisi kedua batu itu. Kain itu memisahkan Ruang Suci dari Ruang Mahasuci
Ušij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset na rubu drugoga.
Pasanglah lima puluh sangkutan pada pinggir layar yang pertama dan lima puluh sangkutan pada pinggir layar yang kedua
I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje zemlja se potrese, pećine se raspukoše,
Gorden yang tergantung di dalam Rumah Tuhan sobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bumi bergetar dan gunung gunung batu terbelah
Tako se to zove. Napravila sam ih od zavjesa koje su visile u mojoj sobi.
Aku membuat mereka dari tirai yang digunakan untuk menggantung di kamar tidur saya.
Htjeli su muziku koja će se zavući iza zavjesa i pod krevete... ne uznemiravajući strast.
Mereka ingin musik untuk menyelinap di balik tirai dan di bawah tempat tidur tanpa mengganggu gairah
A kako će zavjese od Šatora pretjecati, neka se polovina zavjesa što preostane spušta na zadnjem dijelu Prebivališta.
Setengah potong kain yang selebihnya adalah untuk menutupi bagian belakang Kemah
Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere.
Setiap potong sama ukurannya, panjangnya tiga belas meter dan lebarnya dua meter
Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere.
Setiap potong harus sama ukurannya, panjangnya tiga belas meter dan lebarnya dua meter
Od onoga što preteče na dužini šatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga Šatora da ga zaklanja.
Kelebihan kain selebar lima puluh sentimeter sepanjang Kemah harus dibiarkan menutupi sisi Kemah itu
Napravi pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset pri rubu drugoga. Neka su petlje načinjene jedna spram druge.
lima puluh sangkutan pada masing masing layar
Prebivalište načini od deset zavjesa od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Na njima neka budu vezeni likovi kerubina djelo umjetnika.
Buatlah Kemah untuk Ku dari sepuluh potong kain linen halus, ditenun dengan wol biru, ungu dan merah. Sulamlah kain itu dengan gambar kerub
Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno načine petlje od modre vune jednako ih načine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela
Pada pinggir kedua layar itu dibuat sangkutan dari kain biru
Za. Za.
Setuju. Setuju.
Moj cilj je dati glas tihim ljudima, pokazati skriveno svjetlo iza zavjesa velike igre, malih svjetova koje mediji ignoriraju kao i propovjednici globalnog sukoba.
Tujuan saya adalah memberikan suara bagi orang orang yang diam untuk menunjukkan cahaya tersembunyi di balik tirai dari permainan besar, dunia kecil yang diabaikan oleh media dan para dalang dari konflik global.
Sat za satom, za satom, za satom... za satom, za satom, poslije sata!
Tenang.
Vosak za sveće, za kola, za brkove.
Lilin untuk penerangan, lilin untuk mobil, lilin untuk kumis.
Za inspiraciju. Za inspiraciju.
Untuk inspirasi. Inspirasi.
Za koga? Za koga?
Siapa?
Za Jade. Za Jade.
Untuk Jade.
Za koga? Za mene?
Baik untuk siapa?
Za koga? Za Pitera.
Dengan siapa?
Za što? Za obuku.
Untuk apa?
Za
Kepada
Za
Kirim Ke
za
untuk
Za
Ke
Za.
Untuk.
Za.
Setuju.
I tako najvještiji ljudi među radnicima naprave Prebivalište. Načine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina.
Kemudian yang paling ahli di antara para pengrajin itu membuat Kemah TUHAN. Kemah itu mereka buat dari sepuluh potong kain linen halus ditenun dengan wol biru, ungu dan merah, lalu disulam dengan gambar kerub