Prevođenje "Ljevičarski ekstremizam" na japanskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Japanski

Ekstremizam - prijevod : Ljevičarski ekstremizam - prijevod :
Ključne riječi : 思想 過激 損な 崩壊 経済

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ekstremizam.
非常に単純な方程式があります
Ekstremizam je postao tolerancija.
25日よりも前だったら
Vjera manje ranjivost daje ekstremizam.
マイナス 心のもろさ イコール 過激思想です
Nepotrebne ratove, ekonomske krize, vjeru koja se pretvara u ekstremizam.
しなくても良い戦争を引き起こす 世界経済崩壊 信頼は損なわれ 過激思想が生まれる