Prevođenje "Njemačka razvojna banka" na kineskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Kineski

Banka - prijevod : Njemačka - prijevod : Banka - prijevod : Njemačka - prijevod : Njemačka razvojna banka - prijevod : Banka - prijevod : Njemačka - prijevod : Njemačka - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Banka!
银行! 好的! 对...
Njemačka podmornica! Njemačka podmornica!
德国U潜艇
Njemačka
德国
Njemačka...
如果不在这里 就在别处
Vidiš? Banka.
这是存钱罐 懂吗
Glavna Banka.
中央银行
Njemačka markaName
德国马克Name
Njemačka marka
德国马克
Njemačka, 1933.
德国, 1933.
( Njemačka Himna)
( 德国国歌)
Njemačka himna
(乐队演奏 德意志高于一切 )
Banka Atlante Poreznik
亚特兰大国家银行
Pariška narodna banka.
这是从巴黎国立银行来的
Nisam ja banka.
我不是银行
Banka je zatvorena.
银行打烊了
Ovo je banka.
那是银行.
Mala lokalna banka.
一个很不起眼的小银行
Banka je okružena.
我们已经将这里包围了
Banka federalnih pričuva.
聯邦儲備銀行
Njemačka je blistala.
德国满足地看着.
Njemačka napada Poljsku.
德国进攻波兰
Njemačka se osvetila.
德国完成了它的复仇
Njemačka je podijeljena.
德国被分裂了
Naša banka je živa...
我要说我们的银行是活着的 是慷慨的 是...
Samo dok banka... 242 .
我要242美元
Koja je tvoja banka?
是哪家银行
Moja ce banka raditi.
我的银行会营业
To i nije banka.
那不是银行.
Banka u El Pasu.
在el paso的一家银行
Možda isplate ili banka.
也许是薪水 也许是银行
Banka je međutim, neodlučna.
Fine! Well... The bank, however, is hesitant.
Zagrebačka Banka Pustite me
放我出来
Memorijska banka je zaključana.
记忆库被锁了
Iznad svega, što 'Njemačka' znači danas, i njemačka kultura.
都意味着什么 这我来跟他们谈
Gdje je banka? U Tulsi.
银行在哪儿
Banka nam vraća naše pismo.
银行将我们的信退了回来.
Banka koja nas je kreditirala.
一个租那地方的事务所
Banka nekome neće vratiti novac!
出了什么问题 银行拒绝兑现了
.. da bi nestala čitava banka.
整家银行都会被炸平
Mjesto .. Banka u El Pasu.
离el paso不远有一个叫Santa cruz小镇
Banka mi ju je oduzela.
银行拿走了
Stara banka je bila lepa.
这家老银行过去很漂亮
Već imperijalna Njemačka vlada.
而是德意志帝国政府
Kako stoji njemačka marka?
和你的地方一致 德国马克汇率是多少
Njemačka vojska je zadržana.
德国军队被抵挡住了