Prevođenje "Proces upit" na kineskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Kineski

Proces - prijevod : Upit - prijevod : Proces - prijevod : Upit - prijevod : Upit - prijevod : Upit - prijevod : Proces upit - prijevod : Proces upit - prijevod : Proces upit - prijevod : Proces upit - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Upit
查询
Upit
查询tooltip
Unesite upit
在此输入您的查询
Zaustavi upit
停止测试
Započinjem upit
开始测验
Obradi upit
进程查询
Ponovi upit
checkBox
Izbriši upit...
定义查询...
Ponovi upit
检查查询
Ponovi upit
复选框
SQL upit
SQL 查询
Započinjem specijalni upit...
开始练习而不是开启编辑器
Započinjem specijalni upit...
开始练习...
Upit nižeg stabla
子树查询
Renice proces
调整进程 nice 值
Unesite vaš upit ovdje
在此输入您的查询
upit za mogućnosti poslužiteljarequest type
查询服务器的能力request type
SUČELJE 2037 SPREMNO ZA UPIT
介面2037请输入查询
Nastavi zaustavljeni proces
恢复待机的进程
Proces nešto radi.
进程正在执行工作
Vrijeme za upit modema je isteklo.
调制解调器查询超时
Prvo morate odabrati proces.
您必须先选择一个进程
Korisnik koji posjeduje proces.
进程的所属用户
Ne mogu pokrenuti proces
无法启动进程
Proces je vrlo jednostavan.
噢 那真是一个非常简单的过程
Bio je to proces.
这是一个过程.
Bitan je i proces.
而是过程
Pošalji upit po mreži za dostupne skenere
查找网络中可用的扫描仪
Nisu mi odgovorili na upit o kočiji?
我寻找马车的事情还是没着落 对吧?
Nisam uspio izvršiti ssh proces.
启动 ssh 进程失败
Pauziraj proces i njegov izlaz
暂停进程及其输出
Naredba kojom je proces pokrenut.
启动此进程的命令
Time započinje moj proces prevođenja.
翻译 过程开始啦
To neće biti kratak proces.
還說了一些他們認為是西班牙語的話
Možeš li malo ubrzati proces?
你能快一点吗? 听着, Ernie...
Znaš li koliko stoji proces?
你不是认真的
Ako je preživio proces zamrzavanja.
如果没被冻死的话
Skoči na proces koji debugira ovoga
跳转到正在调试此进程进程
Proces čeka da se nešto dogodi.
进程正在等候事件发生
Naslov prozora kojeg taj proces prikazuje.
进程所显示的任意窗口的标题
OpenSSL proces je ostao bez memorije.
OpenSSL 进程运行所需的内存不足
Ne mogu pokrenuti proces za poštu.
无法启动邮件进程
Proces zaustavljen. Nisu sve datoteke kriptirane.
进程已停止 并非所有文件都已加密
Nije moguće pokrenuti podređeni proces ispisa.
无法启动打印子进程
Bandura taj proces zove vođena vještina .
班都那(Bandura)叫呢個過程做 引導式掌握 (guided mastery)