Prevođenje "ažuriranje korisnika" na kineskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Kineski

Ažuriranje - prijevod : Ažuriranje - prijevod : Ažuriranje - prijevod : KORISNIKA - prijevod : Ažuriranje - prijevod : Ažuriranje - prijevod : Ažuriranje korisnika - prijevod :
Ključne riječi : 用户 受益人 使用者 网站 信托

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ažuriranje
正在更新
Ažuriranje
更新
Zadnje ažuriranje
上次更新
KConf ažuriranje
KConf 更新
CVS ažuriranje
CVS 更新
Ažuriranje gecos atributa
更新 gecos 属性
Ažuriranje gecos polja
更新 gecos 字段
Potrebno je ažuriranje
需要更新
Obriši korisnika
删除用户
Postavke korisnika
用户属性
Baza korisnika
用户基准
Filtar korisnika
用户过滤器
Zamijeni korisnika
切换用户
Promijeni korisnika
切换用户
Aktivnost korisnika
用户活动
promijeni korisnika
切换用户
Odaberite korisnika
选择用户
Odaberi korisnika
选择用户
ID korisnika
用户 ID
Komentari korisnika
用户备注
Broj korisnika
其它字段
Ime korisnika
用户
Prijavljujem korisnika...
正在认证用户...
Broj korisnika
用户 ID
Ime korisnika
用户
Pitaj korisnika
询问用户
Ažuriranje izvještaja o problemu
更新问题报告
Alat za ažuriranje izbornikaName
菜单更新工具Name
KDE uređivač korisnika
KDE 用户编缉器
KDE upravitelj korisnika
KDE 用户管理器
RDN prefiks korisnika
用户 RDN 前缀
Prikazivanje sistemskih korisnika
显示系统用户
Filtar LDAP korisnika
LDAP 用户过滤器
Zapamti ovog korisnika
记住此用户
Postavke pristupa korisnika
用户访问设置
Ažuriranje postavki pisama. Molim pričekajte
正在更新字体配置 请稍候...
Ažuriranje bibiloteke workman, CDTEXT, CDDA
随身听库更新 CDTEXT CDDA
Utvrđuje je li ažuriranje rekurzivno
确定是否递归更新所有子文件夹
Kliknite kako bi pokrenutli ažuriranje prozora
点击即开始窗口更新
Koje je vrijeme? Klikni za ažuriranje.
现在是什么时间 请点击执行更新
Utvrđuje da li ažuriranje pravi direktorije
确定是否在更新时创建文件夹
Dentovi za ovog korisnika
Dents 到此用户Unsubscribe from user
Upišite ime novog korisnika
请输入新用户的名称
LDAP RDN prefiks korisnika
LDAP 用户 RDN 前缀
Ime korisnika je prazno!
用户名为空