Prevođenje "opskrba broj" na kineskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Kineski

Broj - prijevod : Broj - prijevod : Broj - prijevod :

Opskrba - prijevod : Opskrba - prijevod : Opskrba - prijevod : Opskrba broj - prijevod : Broj - prijevod :

Broj - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Opskrba u Vigu?
在维哥补给?
Britancima je stizala opskrba, dok Rommelu nije.
英国人的补给到达了目的地, 而隆美尔的却没有
Prethodnica je morala zastajati i čekati da je sustigne opskrba.
一次又一次地,其先头部队 不得不暂停并等待补给赶上来
Broj jedan. Broj jedan.
1号
Broj
Broj
蚂蚁
Broj
小球
Broj
透镜
Broj
Broj
污点计
Broj
球形接头
Broj
四方
Broj
淡出
Broj
胶块
Broj
多边形
Broj
大字体
Broj
小字体
Broj
编号
Broj
Broj
欧拉
Broj
Broj
第一个
Broj
第二个
Broj
第一个日期
Broj
发放日期
Broj
第三个
Broj
第二个矩阵
Broj
行号
Broj
列号
Broj
r1
Broj
r2
Broj
第一键值
Broj
Broj
第一个工作表
Broj
第一个
Broj
列标题
Broj
总计
Broj.
Mama, the number.
Broj.
号码
Broj!
倒计
Broj?
请把号码说出来
Soba broj tri. Broj tri?
3號房
Moja opskrba željeza i nikla te drugih bitnih sirovina će biti presječena.
因为我的铁和镍 及其他重要原材料的供应会被切断
Okrenuti ću pogrešan broj, ovaj broj.
我将拨错号码 这个号码
Broj igrača
AI 玩家