Prevođenje "sa značenjem" na kineskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Kineski

Sa značenjem - prijevod :
Ključne riječi : 意义 物质 道德剧 含意 现代化

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Možete birati između lagane glazbene komedije... i modernog mjuzikla u stilu moralne drame... sa simboličnim značenjem!
你们要一出不错的小型音乐喜剧 还是要一出现代化道德剧 充满意义和境界
Sa čime? Sa kazinom.
那又怎样?
Sa
包括
sa
sa
Počni sa njim, pa sa njim, pa sa njim...
由他开始,到他,到他
Sa marmeladom Do remi sa marmeladom i kruhom sa marmeladom i kruhom sa marmeladom sa marmeladom i kruhom.
配果酱 DoReMi 茶配果酱面包
Kola sa blagom su sa njim.
运财宝的车跟着他
Sa ženom, kažete? Da, sa ženom.
我清楚地看见他和她在一起
Jaja sa šunkom. Jaja sa slaninom.
给我来份熏肉鸡蛋
Sa zatvorom? Tako je, sa šerifom.
完全正确 治安官
Sa Smrti. Igra šah sa Smrti.
死神 他在和死神下棋
Pali su sa neba sa tobom?
你们一起从天上掉下来吗
Što sa njim? Što sa njim?
他怎么样?
ograničeno sa
外包围
odsečeno sa
剪切
Sa tabovima
新标签
Ograničeno sa
外包围
Odsečeno sa
剪切
Zamijeni sa
替换为
Otvori sa...
打开方式...
Zamijeni sa
替换为
sa vrednošću
Sa ženskom!
入狱了 和情人约会去了
Sa mnom?
我有个约会
Sa zadovoljstvom!
没问题 乐意之至
Sa tobom.
Sa šalom.
还有围巾
Sa zadovoljstvom.
很好!
Sa zadovoljstvom.
不, 不, 你不行
Sa zadovoljstvom.
Sa mandolinom?
一用曼托林伴奏
Sa mnom?
访问我
Sa Zapada.
西边
Sa Scottom?
和 Scott?
Sa samoubojstvom.
得逞什么 自杀呀
Sa šefom.
不, 和局长
Sa zadovoljstvom!
拿张椅子
Sa zadovoljstvom.
很好啊
Sa suzama?
痛哭失声
Sa rijeke.
从河那边来的
Sa Budom.
見菩薩了
Sa slikama?
有图为证 With pictures.
Sa srećom.
祝好运
Sa konjima?
跟马一起睡