Prevođenje "troškovi promjene" na kineskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Kineski

Troškovi - prijevod : Promjene - prijevod : Troškovi - prijevod : Troškovi promjene - prijevod : Promjene - prijevod : Troškovi - prijevod : Troškovi promjene - prijevod : Troškovi promjene - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

A tek troškovi. Troškovi!
去安排
Troškovi
费用
A tek troškovi, beskonačni troškovi.
哦 代價真大 永久的代價 我敢肯定是莎拉
Telefonski troškovi
电话费
Putovnica, viza... Troškovi.
护照 照片 签证...
Svi troškovi plaćeni.
所有费用已付
Promjene
当前更改 subscription name
Implementirat ćemo Troškovi Putanje funkciju po uslovima funkcije Troškovi Koraka.
这样 我们就要从 步骤成本 函数方面实现来实现这一 路径成本 函数
Troškovi prijevoza, momce. Sjedni.
搬运费 我的孩子 来 坐下
Tu su i troškovi.
一其次 一要花钱
Troškovi života su visoki.
先生 生活成本太高了 我都时不时的会手头很紧...
Troškovi posvojenja, 4500 maraka.
收养费 四万五千马克
Vratiti promjene?
复原更改吗
Nesnimljene promjene
未保存的改变
Spremi promjene
保存更改
Nesnimljene promjene
未保存的修改
Odbaci promjene
丢弃修改
Uskladi promjene
同步更改
Bez promjene
变化
Bez promjene.
很決就好
Ogromne promjene.
非常大的改变
Nema promjene.
我们仍在下沉
Promjene pravac?
改变轨道
Troškovi podnošenja molbe su 10 .
这个声明需要花费十美元
Početak promjene veličineComment
窗口重定义大小开始Comment
Završetak promjene veličineComment
窗口重定义大小结束Comment
Spremi promjene parametara
保存参数更改
Spremi sve promjene
保存全部更改
Promjene OCR a
OCR 修饰器
Upisujem promjene slike
正在保存图像的改变
Ne primjećuje promjene.
他对Tomainia的变化一无所知
Nema promjene mišljenja.
No change of tune.
Ima li promjene?
没有任何改善
Predviđeni troškovi, platne bilance i protok novca.
平衡账面与现金周转 balance sheetsand cash flow budgets.
Neuspjelo čitanje vremena promjene.
无法读取修改时间
Konfiguriranje promjene upravitelja prozora
窗口管理器配置更改
Greška kod promjene imena.
重命名时出错
Skorašnje promjene u kPPP
KPPP 最近的更改
Povećava otvorenost za promjene.
佢提昇我哋接受改變嘅開明度
Unijeli ste neke promjene.
你改动了 对不对 我有我的小秘密 You have made changes, haven't you?
DAJ UPUTE ZA PROMJENE
指示更正事项
Ako su troškovi visoki, mi naplaćujemo još više.
如果成本太贵 我们就加价一分钱
Promjene u aktivnim modulima nisu spremljene. Da li prvo želite primjeniti promjene prije izvršavanjanovog modula ili želite zaboraviti promjene?
在活动的模块中有未保存的修改 您想在运行新的模块前应用修改 还是放弃修改
Promjene u aktivnim modulima nisu spremljene. Želite li primjeniti promjene prije izlaska iz Postavki sustava ili želite odbaciti promjene?
在活动的模块中有未保存的修改 您想在退出系统设置前应用修改 还是放弃修改
Trenutna radnja ima nespremljene promjene. Ako nastavite, ove promjene biti će izgubljene.
当前动作中有尚未保存的更改 如果您继续 这些更改将会丢失