Prevođenje "direktna ekspanzija" na korejskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Korejski

Ekspanzija - prijevod : Direktna ekspanzija - prijevod : Ekspanzija - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Direktna linija
직통 라인
Fakat si direktna!
솔직하시네
JEDNA GREŠKA I EKSPANZIJA HELIJA
실수 하나라도, 헬륨부속품들을
MOJA JE DIREKTNA RUTA.
내 길은 직행이잖아
Kiretaža je prilično direktna.
DC(확장시켜 긁어내는 행위)는 간단합니다
CIJELA OVA OBNOVA I EKSPANZIJA SU
호텔측 서비스 예정이었던
I naravno, ta ekspanzija je duboku utjecala na krizu.
물론 이와 같은 확대가 현재의 위기와 깊이 연관되어 있죠.
Veza između krila i vlasnika je direktna i intimna.
허벅지와 그의 주인과의 관계는 매우 직접적이고 사적입니다.
Također se ne sjećam da si bila toliko direktna.
그리고 네가 이렇게 직접적으로 나오는 것도
To je direktna linija i u mojoj kancelariji... i u mom stanu.
내 사무실과 아파트의 직통전화요.
Direktna fizički dokazi protiv hans je ograničen, ali policija izgradili detaljna indicija slučaj .
'한스에 대한 직접적인 물적 증거는 제한되지만' '경찰은 자세한 정황 증거를 통해' '사건을 수사하고 있습니다'
Šest tisuća ljudi ubijeno je tamo u zadnjih 18 mjeseci kao direktna posljedica trgovine kokainom.
최근 18개월동안 6천명의 사람들이 코카인 무역과 직접적으로 관계되어 죽었습니다.
I zapravo se može reći da je ekspanzija Carstva bila u stvarnosti jedno dugo, otegnuto militarizirano masovno kupovanje.
사실 로마제국의 확장은 군사를 동원한 장기간의 쇼핑활동이라고 보아도 무리는 없을 것입니다.
Kao što možete vidjeti ovdje, postoji direktna svjetlost na podu, pa su mogli lako zaključiti odakle potiče.
이 자료를 보면, 바닥에 몇군데 빛이 직접 들어오지만, 쉽게 고칠 수 있는 이 결점을 그대로 보존하기로 결정합니다.
Jer činjenica da povećanje količine novca, bez toga da postoji proporcionalna ekspanzija robe i usluga u ekonomiji, će uvijek podrezati monetu.
경제에서 재화와 서비스가 늘지 않는데 통화량이 늘어나면 언제나 통화가치가 떨어진다
Uistinu sve forme kriminala su poslijedica monetarnog sistema, ili direktna ili kroz neurozu nanetu kroz finansijsku deprivaciju (nervoza zbog nemaštine).
사실상 모든 범죄가 통화체제 때문에 일어난다 경제적 궁핍과 직간접으로 연결된다
Francis u Arnold u i Willem u Stemmer u, dvjema znanstvenicima koji su samostalno razvili tehnike koje potiču prirodni proces evolucije da radi brže i da pritom dovodi to stvaranja poželjnih proteina na više efikasan način ovo Frances Arnold naziva direktna evolucija.
프란시스 아놀드와 윌레 스테머에게 잔화의 자연적 과정의 속도를 더 빠르게 진행시키는것을 장려하기 위해서