Prevođenje "novo" na korejskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Korejski

Novo - prijevod :
Ključne riječi : 새로운 시도 새로 새롭

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Novo
추가
Novo
새로 만들기
Novo
새로 만들기...
Želim svoje novo ime, skroz novo
우리가 어디 있는거지? 같은 곳에요
Novo 160
새로 만들기...
Stvori novo
새로 만들기
Novo 160
새로...
Novo ime
새로 이름
Novo ime
새 이름
Novo 160
새로...
Novo pravilo.
새 방침이지
Novo je.
최근 온 거라고!
Novo proročanstvo!
수천년 동안 이런일이 없었는데
Novo odijelo?
Wow.
Novo sve.
New everything.
Angolan Novo KwanzaName
앙골라 노보 콴자Name
Novo udaljeno spajanje
새 원격 연결
Novo ime grupe
새 그룹 이름
Odaberite novo lice
새로 얼굴을 선택하십시오
Unesite novo ime
새로 이름을 입력해 주십시오
Unesite novo ime
호스트 이름이나 IP 주소
Ovo nije novo.
이건 새로 얘기는 아니죠.
Novo doba strojeva.
'신 기계 시대'라고 부릅니다.
Pokušajmo nešto novo!
뭔가 다른 걸 시도해보자, 그러곤 문제가 생겼죠.
Staro, a novo.
그건 너무 오래되어서 다시 유행이에요
IzgIeda potpuno novo.
새 건물 같아
Imam novo srce.
난 새 심장이 있으니까
Ovo je novo.
어, 이건, 이건 새거야 (결혼 풍습에 오래된것, 새것, 빌린것, 파란것이 필요함)
Ok, novo pravilo.
좋아, 지금부터 새로 규칙이야
Imamo novo pravilo.
새로 규칙을 정해야겠어
ta ima novo?
웬일이야?
To je novo.
그건 몰랐네
To je novo.
고마워
Mrzna. Niš' novo.
무겁고 예민해 전이랑 똑같아
Iskrenost, novo podešavanje.
솔직함 새 세팅
Žele novo iskustvo.
그들은 그저 경험을 원하는거야
Smisle nešto novo.
더 뛰어난 기술이 금방 나오거든
Ovo je novo.
이건 새로 거야
Dodano je novo preuzimanjeName
새 다운로드가 추가됨Name
Novo ime za konstantu
상수의 새로 이름
Ništa novo nije naučeno.
새롭게 배우는 것이 전혀 없었어요.
Stekli su novo pouzdanje.
그들은 새로 자신감을 얻게 된겁니다.
To nije novo pitanje.
이는 아주 새로 질문이 아닙니다.
Znate šta? Novo pravilo.
새로 규칙입니다.
Ovo pitanje nije novo.
이것은 새로 문제들이 아닙니다.