Prevođenje "novo okruženje" na korejskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Korejski

Okruženje - prijevod : Novo - prijevod : Okruženje - prijevod : Novo okruženje - prijevod : Okruženje - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Sviđa mi se novo okruženje.
새 바탕화면 예쁘네요.
Uistinu, izgleda da smo uspjeli vratiti uspomenu straha od prve kutije u ovo posve novo okruženje.
실제로 기억을 되살리는 데 성공한 것입니다. 원래 상자에 갖고 있던 공포를 완전히 새로 환경에서도 느끼게 된거죠.
KDevelop, integrisano razvojno okruženje.
KDevelop 통합 개발 환경
Okruženje za programiranje logotipaComment
교육 프로그래밍 개발 환경Comment
Novo
추가
Novo
새로 만들기
Novo
새로 만들기...
Želim svoje novo ime, skroz novo
우리가 어디 있는거지? 같은 곳에요
Genetika, način života i okruženje.
유전적 특징, 생활양식과 환경.
Što ovo znači, moje okruženje?
이것은 무엇을 의미할까요, 환경?
Ovo će biti profesionalno okruženje.
프로페셔널환경을 만들 것이기 때문에,
Obećavam ti okruženje bez stresa.
우리 연구소에선
Novo 160
새로 만들기...
Stvori novo
새로 만들기
Novo 160
새로...
Novo ime
새로 이름
Novo ime
새 이름
Novo 160
새로...
Novo pravilo.
새 방침이지
Novo je.
최근 온 거라고!
Novo proročanstvo!
수천년 동안 이런일이 없었는데
Novo odijelo?
Wow.
Novo sve.
New everything.
POGREŠKA Grafičko okruženje nije moguće pokrenuti.
오류 망원경 드라이버를 위치시킬 수 없음.
Za to morate promatrati svoje okruženje.
자, 여러분은 그것을 계속 지켜보셨죠.
Angolan Novo KwanzaName
앙골라 노보 콴자Name
Novo udaljeno spajanje
새 원격 연결
Novo ime grupe
새 그룹 이름
Odaberite novo lice
새로 얼굴을 선택하십시오
Unesite novo ime
새로 이름을 입력해 주십시오
Unesite novo ime
호스트 이름이나 IP 주소
Ovo nije novo.
이건 새로 얘기는 아니죠.
Novo doba strojeva.
'신 기계 시대'라고 부릅니다.
Pokušajmo nešto novo!
뭔가 다른 걸 시도해보자, 그러곤 문제가 생겼죠.
Staro, a novo.
그건 너무 오래되어서 다시 유행이에요
IzgIeda potpuno novo.
새 건물 같아
Imam novo srce.
난 새 심장이 있으니까
Ovo je novo.
어, 이건, 이건 새거야 (결혼 풍습에 오래된것, 새것, 빌린것, 파란것이 필요함)
Ok, novo pravilo.
좋아, 지금부터 새로 규칙이야
Imamo novo pravilo.
새로 규칙을 정해야겠어
ta ima novo?
웬일이야?
To je novo.
그건 몰랐네
To je novo.
고마워
Mrzna. Niš' novo.
무겁고 예민해 전이랑 똑같아
Iskrenost, novo podešavanje.
솔직함 새 세팅