Prevođenje "tijekom jednog sata" na korejskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Korejski

Tijekom - prijevod : Tijekom - prijevod : Tijekom jednog sata - prijevod : Tijekom jednog sata - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Neko je vani tijekom policijskog sata.
통행금지 시간에 밖에 나왔네
Ne izlučuje ništa tijekom posljednja dva sata.
흉관에서의 배출량은 지난 2시간 동안 멈춰 섰습니다
Ovo je već duže od jednog sata.
아무런 흔적도 없습니다
Ili, 1 3600 od jednog sata po sekundi.
또는 1 3600 시간 분의 초 입니다.
Ako možete doživjeti tri pozitivne emocije za svaku negativnu emociju tijekom jednog sata, jednog dana, jednog tjedna, dramatično poboljšavate svoje zdravlje i svoju sposobnost suočavanja s bilo kojim problemom.
당신이 한 시간 당, 하루, 한 주 내에 한 가지 부정적 감정에 대해서 세가지 긍정적 감정을 느낄 수 있으면
Započeli smo s temeljnom ćelijom od jednog watt sata.
저희는 시간당 1와트의 전력으로 시작합니다.
Sata
SATA
Tijekom.
이 전에 다친거야?
Tijekom iduća četiri sata, promatrala sam kako moj mozak potpuno gubi sposobnost obrade informacija.
모든 정보를 처리하는 능력을 상실해가는 것을 지켜보았습니다. 출혈이 있던 아침에 저는
Tijekom dva mjeseca imali smo manje od dva sata dvosmjerne komunikacije s ostatkom svijeta.
저희들은 2달 동안에 바깥 세상과 불과 2시간 미만의 양방향 통신을 했었지요.
I tijekom pola sata, nismo snimili niti jednu novu špricu izvađenu iz zaštitne folije.
그리고 이 30분 간 단 한 개의 주사기도 새것을 뜯는 장면은 찍히지 않았습니다.
Znam jednog tipa koji je potrošio 4.000 dolara samo na Photoshop tijekom godina.
제 친구는 몇년동안 포토샵 하나에 4천달러를 썼습니다.
Dva sata?
2시간은요?
24 sata.
24시간입니다
24 sata?
24시간?
Tri sata.
3시간
Četiri... sata.
4 시간이야
POLA SATA.
30분 정도?
Dva sata?
2시간이요?
Dva sata.
2시간이네.
2 sata?
2 시간이요? Two hours?
ČETIRI SATA.
Gruffly Four hours.
Tri sata?
시간?
Tri sata?
시간이나?
Dva sata.
2시간.
Četiri sata? !
4시간?
Jednog.
한명요
Otprilike svaka peta osoba bolovat će od jednog od ovih poremećaja tijekom svog života.
다섯 명 중 한 명은 사는 내내 이런 정신 질환에 시달립니다.
Tijekom vremena.
Everything echoes.
Skidali su jednog po jednog.
다들 인간에게 사냥당했어
Probleme rješavam jednog po jednog.
핸드폰은 개인의 영역이야 People's phones are their own business.
Kada se 1936, vlasnica jednog poduzeća suočava sa štrajkom 4.000 radnika, tijekom Proljeća Narodnoga fronta.
1936년 패션 기업의 경영자가 된 샤넬은 직원 4,000명의 파업에 직면했습니다. 인민전선 정부의 집권 시기에
Frekvencija sustavskog sata
클럭 주파수
Izgled analognog sata
아날로그 시계 그림
Raditi tri sata.
시간 일하기.
Meditirati pola sata.
30분 동안 명상하기.
Prije četiri sata.
4시간
Prije dva sata.
2시간
Tri su sata.
새벽 3시야
Tražimo četiri sata.
4시간 동안 계속했어요
Punih pola sata.
30분 내내
Svaka dva sata?
자세도 바꿔드려야 해 2시간마다요?
U 3 sata.
3시요
Imaš tri sata.
3시간이야
Za pola sata.
30분 주마