Prevođenje "u ovom odlomku" na korejskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Korejski

U ovom odlomku - prijevod :
Ključne riječi : 이번 사건 세상 대해 이런

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

U ovom.
아뇨. 이 삶에서 그럴 거라고 믿으세요
U ovom natjecanju
이 대회에서는
U ovom trenutku...
지금 이 순간 선생님이 가장 미워요
U ovom životu.
적어도 이 생에서는
U OVOM SLUČAJU.
이 사안에서는요
Razmislimo što je tlak u ovom kontekstu. u ovom kontekstu.
이 문맥에서 압력이 무엇을 의미하는지 알아보죠
U ovom gradu. U Anaheimu.
이 동네 말이야, 애너하임
Dolazi u ovom smjeru !
이쪽으로 오는데!
DoIaze u ovom smjeru.
이리로 오고 있어요
U ovom slučaju ili...
이 환자 건 말인가요, 아니면..
Mislim, u ovom trenutku...
엄마와 함께 있어 내 말은..
U ovom susjedstvu? Da.
여기서요?
U ovom području lovi.
여기가 그의 사냥터일세.
Ne u ovom liftu.
엘리베이터 안에서는 아니라고요
Postajem dobra u ovom.
그래도 점점 잘 하고 있어요!
Ne uživam u ovom.
살살 하자고
U ovom trenutku ne.
현재 상황으론, 불가능합니다.
Zurio je u ovom u čudu.
그는 놀라서 이것 보았다.
Nije u uporabi u ovom trenutku
없는 번호입니다
U ovom slučaju, ovom se čovjeku ne sviđa što čuje.
이 경우 이 친구는 그가 듣는 것을 좋아하지 않습니다.
Upravo sada, u ovom trenutku.
우리들에 대해서 이야기하고 있는 것입니다.
Vrlo održivo u ovom okolišu.
이 환경에서 매우 지속 가능한 방법이죠.
I u ovom slučaju, jesu.
실제로 그렇게 했죠.
Vaš natjecatelja u ovom stvar.
다시. 나는 여러 다른 사람들과 만날 마을 단체. 이 경쟁 것. 나도 그를 좋아하지 않아.
Poravnaj je u ovom smjeru.
이 방향으로 그것을 정렬해라.
U ovom slučaju, veoma jednostavno.
이런 경우에는 그림이 아주 간단하죠.
U ovom trenutku nemam opreme.
현재 소속이 없어
Kao student u ovom programu?
아무런 상관 없는 거죠?
Dolores? Nije u ovom odjelu.
돌로레스
Ona ivi u ovom gradu.
그 여자는 이 동네에 산다구 그 여자랑 마주치고,
Bože, žene u ovom časopisima...
여기 나오는 여자 중에
Što je u ovom malom?
좋아요, 이걸 보죠. 오, 이 안에 뭐가 있으려나?
Dobra sam u ovom poslu.
들어봐요... 전 이 일에 능숙해요
Odrastao sam u ovom svijetu.
전 이 세계에서 자랐어요.
Što inspirira u ovom slučaju?
이 경우엔 뭘 상징하는지요?
Uživaj u ovom trenutku, čovječe.
이 순간을 즐겨 최선을 다해서...
DA SVJEDOČI U OVOM POSTUPKU.
심리 과정의 증인으로 부탁을 드렸습니다
U ovom trenutku? Upravo sada .
지금?
U ovom gradu nema knjižnice.
우짜 이동넨 도서관이 음네?
Ne kamen u ovom kruha!
돌없는 빵입니다!
Nekako u cijelom ovom području.
여기 부분 전체가요
Imate britanskog agenta u ovom?
영국 요원이 있습니까?
Imam sobu u ovom hotelu.
나 호텔 잡았어
U ovom stadiju je smrtonosan.
그가 내쉰 공기를 피하게 이 상태에서는 상당히 치명적일거야
U ovom trenutku imamo razilaženje u glazbi.
그래서 이 시점에서 음악은 갈라지게 됩니다.