Prevođenje "vrijednost pomaka" na korejskom jeziku:


  Rječnik Hrvatski-Korejski

Vrijednost - prijevod : Vrijednost - prijevod : Vrijednost - prijevod :

Vrijednost - prijevod :

Vrijednost - prijevod :

Vrijednost pomaka - prijevod : Vrijednost - prijevod : Vrijednost pomaka - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Ovo su karte pomaka.
지금 보시는 것이 디스플레이스먼트 맵입니다.
Vrijednost
복사
Vrijednost
캐시
Vrijednost
1
Vrijednost
2
Vrijednost
거짓
Vrijednost
Vrijednost
Vrijednost stanjaName
상태 Name
Uobičajna vrijednost
기본
Cjelobrojna vrijednost
정수
Minimalna vrijednost
최소
Maksimalna vrijednost
최대
Vrijednost stanja
상태
Vrijednost parametra
현재
Vrijednost parametra
매개방정식 그림
Nova vrijednost
Dodaj vrijednost
더하기
Obriši vrijednost
지우기
String vrijednost
글월
Vrijednost umjetnosti
미술작품의 가치
Sentimentalnu vrijednost .
What do you want?
Imali su u stvari simboličnu vrijednost, brend vrijednost.
상징적인 가치, 어떤 부가 가치가 중요해진 거죠.
Izmijeni vrijednost atributa
속성 바꾸기
Unesite vrijednost varijable.
변수 을 입력하십시오...
Kopiraj vrijednost boje
색상
Kopiraj vrijednost boje
색상 복사하기
Već društvena vrijednost.
이런 도구들이 사회적으로 흥미를 끌게 되는 것은
Nemate vrijednost ovdje.
끼어들지 말고
Kvaliteta, vrijednost, praktičnost.
퀄리티, 가치, 편리함
Apsolutna vrijednost od nule. Zapišimo, apsolutna vrijednost od nule.
0의 절댓 ㅣ0ㅣ으로 적을게요
Apsolutna vrijednost od 3 plus apsolutna vrijednost od 7.
( 3의 절댓) 더하기 ( 7의 절댓)
Usporedimo aposlutnu vrijednost od 2 i apsolutnu vrijednost od 3.
2와 3의 절댓을 비교해볼까요?
Promijeni vrijednost profilskog svojstva.
프로필 속성의 을 변경합니다.
Uzbuna za minimalnu vrijednost
최소 알람
Uzbuna za maksimalnu vrijednost
최대 알람
Uzmimo najveću vrijednost ovdje.
바로 저기에 있는 가장 큰 수를 가져옵시다
Postoji vrijednost za lažno.
그래요. 하지만 가짜에게도 가치는 있습니다.
LOLcats su zajednička vrijednost.
고양이짤방은 공동적 가치를 지닙니다.
To je vrijednost života.
그게 삶의 가치입니다.
A njena današnja vrijednost?
그럼 현재의 가치얼마인가요?
Ja imam neku vrijednost?
How do I have utility?
Prava je vrijednost neopipljiva.
하지만, 아이들이 바늘을 무서워할때 안심시켜 주지는 못하죠
Dokaži nam svoju vrijednost.
가치부터 증명하고
Dionice nemaju nikakvu vrijednost!
주식이 휴지 조각이 됐다고! 주식이 휴지 조각이 됐다고!