Prevođenje "komisija koju" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Komisija - prijevod : Komisija - prijevod : Komisija koju - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Unija, koju zastupa Komisija
Provjera sukladnosti koju provodi Komisija
UFEU a te koju Komisija nije odobrila.
jačanje znanstvene potpore koju daju države članice i Komisija,
Komisija je stoga odbacila tvrdnju koju je iznio CCCME.
Komisija je pojedinačno analizirala svaku informaciju koju je zatražio CCCMC.
Komisija je provjerila brojku o potrošnji koju je dostavio CONEBI.
Davanjem takvih informacija ne dovodi se u pitanje bilo koju naknadnu povezanu odluku koju Komisija može donijeti.
Komisija je provjerila knjigu izlaznih računa koju je dostavio podnositelj zahtjeva.
Svi su zahtjevi za MET IT predmet analize dokumenata koju provodi Komisija.
Zamjenska referentna vrijednost koju je upotrebljavala Komisija nije u skladu s člankom 14.
Mrežna jezična (OLS) Erasmus usluga je koju financira Europska komisija u okviru programa Erasmus .
45 2001 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Komisija sukladno ovoj Uredbi.
Komisija se slaže s metodom procjenjivanja iznosa prekomjerne naknade koju je primijenila kuća PwC.
rashodima za tehničku i administrativnu pomoć koju Komisija može delegirati provedbenoj agenciji uređenoj pravom Unije,
europski ured znači administrativna struktura koju osniva Komisija ili Komisija zajedno s jednom ili više drugih institucija Unije radi obavljanja posebnih horizontalnih zadaća
Koju?
Koju?
Koju?
Koju?
Koju?
Koju?
Koju...
Koju?
Koju?
Koju?
45 2001 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Komisija u skladu s ovom Uredbom.
U okviru tog sustava iznos naknade ne premašuje vrijednost kvote koju je za Francusku procijenila Komisija.
Komisija se može osloniti na jednakovrijednu provjeru financijske i operativne sposobnosti koju su proveli drugi donatori.
Konkretno, društvo Pirelli nije osporilo vlasničku strukturu koju je Komisija opisala u Prilogu 2. konačnoj objavi.
To se obavješćivanje obavlja s pomoću baze podataka koju Komisija uspostavlja i održava u tu svrhu te kojoj Komisija i države članice imaju pristup.
Osim toga, Komisija nikad nije odobrila predmetnu mjeru, za koju nadležna belgijska tijela nikad nisu poslala obavijest.
ciljana vrijednost specifičnih emisija za 2021. koju je Komisija odobrila u skladu s člankom 11. ove Uredbe.
ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. koju je Komisija odobrila u skladu s člankom 11. ove Uredbe.
Komisija je zaključila da je kao rezultat toga pomoć koju je Slovenija odobrila NLB u postala nezakonita.
Koju loptu?
Ma, koju?
Koju situaciju?
Koju situaciju?
Koju priču?
Koju stvar?
Koju obitelj?
Koju devojku?
Koju istinu?
Koju, dušo?