Prevođenje "kut angažman" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Angažman - prijevod : Kut angažman - prijevod : Angažman - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

Limitirani angažman.
Ierobežots uzstāšanos skaits.
Angažman zaposlenika
Darbinieku apmācības apmērs ir atkarīgs no riskiem, kas ir saistīti ar uzņēmuma darbību.
Angažman zaposlenika
Resursi
obveze i angažman uprave
gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām,
obveze i angažman uprave,
ELH fonds darbojas arī kā licencēšanas iestāde, kas atbild par dažādās pašvaldībās strādājošo sertificētāju apmācību un apstiprināšanu.
Počnete s poučavanjem kutova šiljasti kut, pravi kut, tupi kut, ravni kut.
Jūs varat sākt mācīt par leņķiem šaurleņķis, taisnleņķis, platleņķis, taisnleņķis.
Vanjski savjeti i društveni angažman
16. pants
Kut
Leņķis
kut
Stūri
Kut
Leņķis
Kut
Likme
Kut?
Nē.
Izbriši kut
Dzēst slāni
Izbriši kut
Dzēst portu
Shear kut
Šķiebšanas leņķis
Dodaj Kut
Pievienot stūri
Izbriši kut
Dzēst stūri
Dodaj Kut
Kondicionieris
Kut 1
Stūris 1
Kut 2
Stūris 2
Ukloni kut
Dotie Objekti
Kut položaja
Bostona
Promijeni kut
Mainīt Trafareta Tekstu
Promijeni kut
Mainīt teksta krāsu
Promijeni kut
Mainīt leņķi
Promijeni kut
Mainīt Leņķi
Promijeni kut
Mainīt tekstu
Jugoistočni kut?
Dienvidaustrumu stūrī.
U kut!
Stūrī!
U kut.
Labi...
Neutralni kut!
Neitrālais stūris!
Neutralni kut.
Neitrālais stūris.
Ali ako želite angažman, samousmjeravanje je bolje.
Ja vēlaties iesaistīšanos, labāk strādā patstāvīga vadība.
MailRelay Otkrijte vaš novi filtar za angažman
MailRelay Atklāt jūsu iesaistīšanos jaunu filtru
Gornji lijevi kut
Augšējais kreisais stūris
Odaberi ovaj kut
Atzīmēt argumentus
Izlazni kut loptice
Izlidojošās bumbas leņķis
Promijeni kut 160
Mainīt Leņķi...
Kut vodenog žiga
Ūdenszīmes Leņķis
Desni gornji kut?
redzi to kvadrātu tur augšā? Augšējo labo stūri?
Dođi u kut!
Stūris!
Zauzima bolji kut.
Viņš mēģina atrast labāku rakursu.
Pronađi uski kut.
Atrodi šaurāku vietu.
Kut početka ubrizgavanja
Sistēmas NOx kontroles pasākumu pareizas darbības nodrošināšanai
Kut dotoka (beta)
Grozījums