Prevođenje "napori" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Napori - prijevod : Napori - prijevod : Napori - prijevod : Napori - prijevod : Napori - prijevod : Napori - prijevod : Napori - prijevod : Napori - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

integracijski napori povratnika,
Atgriešanas direktīvas 15. panta 5. un 6. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums saskaņā ar valsts tiesību aktiem 77 noteikt maksimālo aizturēšanas laikposmu, kas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus (parasti) vai 18 mēnešus (divos noteiktos gadījumos atgriežamās personas atsakās sadarboties vai kavējas vajadzīgo dokumentu saņemšana no trešām valstīm).
10 besplatno napori svaki tjedan.
10 bezmaksas centieni katru nedēļu.
1 napori na dusin na liniji.
1 centieni par dusin uz līnijas.
Inače će svi napori biti uzaludni.
Pretējā gadījumā visi centieni būs velti.
Napori usmjereni na oglašavanje na internetu
Amazon uz pakalpojumiem orientētās arhitektūras atsevišķie pakalpojumi sadarbojas, lai nodrošinātu dažādas mazumtirdzniecības funkcijas gan iekšējo procesu ietvaros, gan uz āru, proti, klientiem.
Ako je napori gar izgubio, možemo nastaviti dva boda na istom bojom koja je prvi put napori.
Ja centieni gar zaudēts, mēs varam īstenot divus punktus vienā krāsā, kas bija pirmais centieni.
Koji su minimalni i maksimalni napori granice?
Kāda ir minimālā un maksimālā centieni ierobežojumi?
njezina posljednja napori prije samo nekoliko mjeseci.
viņas pēdējā centieni bija tikai pirms dažiem mēnešiem.
Sigurno su te umorili napori ispod palube.
Tavas izdarības apakšējā klājā, bez šaubām, bija nogurdinošas.
To je ugljen 2525 x je bio izvorni napori.
Tas ir ogles 2525 x bija oriģināls centieni.
Hughes je sudjelovao u forsoksgruppen mode sa svim svojim napori.
Hughes piedalījās forsoksgruppen veidos ar visiem tās centieni.
Može platiti znatno bolje nego tipičan napori kao polaznih cijene.
Tas var maksāt ievērojami labāk nekā tipisks centieni kā sākuma cenas.
Srećom po nas, moji napori su ubrali daleko ukusnije plodove.
Par laimi mums abiem, esmu šo to noskaidrojis.
Daljnji napori u području sprječavanja i borbe protiv organiziranog kriminala.
Attīstīt turpmāku sadarbību un informācijas apmaiņu, tostarp optimāli izmantojot Saprašanās memorandu starp Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) un Gruzijas Tieslietu ministriju.
U stvari,, jer smo izabrali bio prvi napori na temelju 500 ljuljačke i mi samo otac 53 revolucije, možemo smanjiti bio prvi napori značajno.
Faktiski,, jo mēs izvēlējāmies, bija pirmais centieni pamatojoties uz 500 šūpoles, un mēs tikai tēvs 53 apgriezieni, mēs varam samazināt, bija pirmais centieni ievērojami.
3 napori na ne ponavlja slučajni slijed godišnje u 10 zavrtiti.
3 centieni uz non atkārtojot secībā, pa 10 griešanās.
u stvarnosti Kockanje brloga, vidjeti rezultate je prilično puno besmislene napori.
patiesībā azartspēļu dens, redzēt rezultātus, ir diezgan daudz bezjēdzīga centieni.
Multi igre sve više postaju popularni ponovno. u multi napori je kombinacija dvije ili više igara, u jednom napori Možete čak i kombinirati različite vrste oklada.
Multi spēles kļūst aizvien populārāka re. multi centieni ir divu vai vairāku spēļu kombinācija, ar vienu centieni Jūs pat varat kombinēt dažādus derību.
5. Postavite isti napori pa dva stupca i pola iznosa na crveno.
5. Vieta pats centieni gadā divas kolonnas un pusi summa uz sarkanā.
To Blackjack korttelsystemet je malo bolje, ali ima veći napori korelacija 99 .
Tas Blackjack korttelsystemet ir mazliet labāk, bet tas ir lielāks centieni korelācija 99 .
Svi diplomatski napori da se spriječi nuklearni rat za sada su propali.
Diplomātiskie centieni cietuši neveiksmi.
Ali svi ovi napori će kulminirati jedan dan 20.travanj kada prekrijemo noć
Bet visas rīcības kulminācija būs vienā dienā, Divdesmitajā Aprīlī Kad mēs nosegsim nakti
To je mnogo konja zapisa u Washingtonu, i napori je majmun za sve.
Tas ir daudz zirgu dziesmas Vašingtonā, un centieni ir mērkaķis visiem.
To je učinjeno od strane stavljanjem čip ili čips neposredno iza pass line napori.
Tas tiek darīts ar ievietojot mikroshēmu vai mikroshēmas tieši aiz pass line centieni.
Svjetski napori za olakšavanje ekstremnog siromaštva bili su razmjerno učinkoviti do 1990 ih (51).
Globālā mērogā centieni atvieglot galēju nabadzību bija visnotaļ efektīvi līdz 20. gadsimta 90 tajiem gadiem (51).
Kada se utvrdi točka, igrač može vratiti Pass ili Dođite kladiti s napori po koliko.
Kad punkts ir izveidots, spēlētājs var atgriezt Pass vai Nāciet derības ar centieni līdz pat.
No ovi napori nisu učinjeni nautrb kompromitiranja zasebnih kulturolokih i lingvističkih posebnosti država EU a.
Piecdesmit gadus ilgusī Eiropas integrācija ir pierādījusi, ka ES kā vienots veselums ir spēcīgāka nekā tās daļu apvienojums, ES ir lielāka ekonomiskā, sociālā, tehnoloģiskā, tirdzniecības un politiskā ietekme nekā atsevišķām tās dalībvalstīm.
da se privremeno suspendira trgovina dok se nastavljaju postojeći napori za mjerljivo ublažavanje rizika, ili
6. pants
Lokalizirani napori tih zaposlenika bili su od ključne važnosti za širenje na nove kategorije proizvoda.
Tādēļ Amazon.co.uk bija jākoncentrē uzmanība uz saviem vietējiem darbiniekiem, lai apzinātu šos cenu veicināšanas pasākumus un rastu veidus, kā ar tiem efektīvi konkurēt.
Što se tiče omjera isplata, Ako stavite napori pa jedna od dvije boje, to znači da će igrač primiti PA plaćanja 1 1, a napori pa stupac koji je osvajanjem značilo isplata je 2 1.
Runājot par izmaksu attiecība, ja jūs ievietot centieni pa vienu no divām krāsām, tas nozīmē, ka spēlētājs saņems maksājuma PA 1 1, bet centieni gadā kolonna, kas ir uzvarēt nozīmētu izmaksa ir 2 1.
Neto Keno je slabo napori u fizičke kockarnice i na odgovarajući način, rekao je na webu.
Net Keno ir slikti centieni ķieģeļu un javas kazino un pienācīgi teica tīmeklī.
Ako cipela ide izvan ravnoteže, Možete dodatno povećati svoj napori da će ostati, rekao je nestabilna.
Ja apavu iet off līdzsvaru, Jūs varat turpināt palielināt savu centieni ka tas paliks teica nestabila.
Zatim dodate svoj dodatni napori pored svog izvornog kladiti, ako je igra oprezno gore ili dolje.
Tad jūs pievienot savu papildus centieni blakus jūsu sākotnējo likmi, ja spēle ir uzmanīgi uz augšu vai uz leju.
Kad sam naručio moje New York Strip napori Rekao je to rekao i na vanjskoj strani.
Kad es pasūtīts mans New York Strip centieni Said teica, ka labi ārā no ārpuses.
Pridružite za okušati sreću na najpopularnijim re igara, ili držati ga jednostavan s napori cijeloj ploči.
Pievienojieties un izmēģināt savu veiksmi pie populārākajām atkārtoti spēlēm, vai paturēt to vienkārši ar centieni visās jomās.
Istovremeno se ulažu napori za održivo iskorištavanje živih vodenih resursa (primjerice, održivo i ekološki prihvatljivo ribarstvo).
nepārtraukta datubāzes izstrāde un uzturēšana saistībā ar Radiofrekvenču spektra politikas programmu un citi pasākumi, kas saistīti ar programmas uzraudzību un īstenošanu,
Čišćenje napori trebaju uključivati tuširanja nježno trljanje bez izravnog ili iritaciju kože s bilo ručnik ili ručnikom.
Tīrīšanas pasākumi jāiekļauj maigu dušas bez tiešas berzes vai uz ādas ar vai nu washcloth vai dvieli kairinājums.
TAB (ili sabirač) odavno je jedino mjesto gdje možete staviti na egzotični napori kao trifecta ili quaddie.
TAB (vai Totalizer) jau sen ir vienīgā vieta, kur var likt uz eksotisks centieni kā Trifecta vai quaddie.
Zbog toga su uloženi znatni napori u utvrđivanje razloga te varijabilnosti s ciljem izrade bolje ispitne metode.
Ja tā nav, tests jāatkārto ar palielinātu augstāko koncentrāciju, ja vien maksimālā nepieciešamā testa koncentrācija hroniskas ietekmes testēšanai (t. i., 10 mg l) sākotnējā testā netika izmantota kā augstākā testa koncentrācija.
Potrebni su dugoročni stalni napori kako bi regije koje zaostaju u gospodarskom i socijalnom razvoju nadoknadile zaostatak.
Izdevumi, kas saistīti ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020
Potrebni su dugoročni stalni napori kako bi regije koje zaostaju u gospodarskom i socijalnom razvoju nadoknadile zaostatak.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514 2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp.).
Potrebni su dugoročni stalni napori kako bi regije koje zaostaju u gospodarskom i socijalnom razvoju nadoknadile zaostatak.
EIROPAS TRANSPORTA POLITIKA
Istovremeno će se ulagati napori za održivo iskorištavanje živih vodenih resursa (primjerice, održivo i ekološki prihvatljivo ribarstvo).
Šī apropriācija paredzēta, lai atbalstītu ERAF inovatīvas darbības pēc Komisijas iniciatīvas ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1301 2013 8. pantā.
Ti će se napori temeljiti na ciljevima i prioritetima energetske unije i strateškog plana za energetske tehnologije.
Šai sagatavošanas darbībai, kuru ieviesa 2016. gada budžetā, galvenie mērķi ir izstrādāt daudzlīmeņu pārvaldības sistēmas, izmantojot apmācības un tehniskās palīdzības programmas saistībā ar stratēģisko plānošanu un integrētas pieejas veicināšanu teritoriālajā attīstībā.
Potrebni su dugoročni stalni napori kako bi regije koje zaostaju u gospodarskom i socijalnom razvoju nadoknadile zaostatak.
veicinātu dabas resursu, tostarp ūdens, ilgtspējīgu izmantošanu un cīņu pret klimata pārmaiņām (klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām),