Prevođenje "obaviti pregled" da Latvijski jezik:


  Rječnik Hrvatski-Letonski

Pregled - prijevod : Pregled - prijevod : Pregled - prijevod : Pregled - prijevod : Pregled - prijevod : Pregled - prijevod : Obaviti - prijevod : Obaviti pregled - prijevod : Pregled - prijevod : Pregled - prijevod :

Ads

  Primjeri (Vanjski izvori, nije komentiran)

za obaviti
Šodien
Obaviti što?
Ko tu darīsi?
U iznimnim slučajevima, primjerice ako se treba obaviti novi pregled, taj se rok može produžiti na devedeset dana.
2000. gada 15. decembra Federālais likums par aizsardzību pret bīstamām vielām un preparātiem (RO 2004 4763), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2014. gada 20. jūnijā (RO 2016 689)
U iznimnim slučajevima, primjerice ako se treba obaviti novi pregled, taj se rok može produžiti na devedeset dana.
http ec.europa.eu growth sectors chemicals good laboratory practice_en
Trebamo obaviti misiju.
Mums ir veicama svarīga misija.
Nešto moram obaviti.
Šis, tas jāizdara.
Imam obaviti neke...
Kaut kas jāpadara, zināma lieta.
Moram nešto obaviti.
Man jānokārto viena lieta.
Nesto moramo obaviti.
Mums šis tas jāizdara.
Moramo obaviti posao.
Mūs gaida darbiņš. Ejam.
Može se obaviti?
Ņemama? Jā.
Moram obaviti poziv...
Es piezvanīšu.
Međutim, na zahtjev deklaranta carinska tijela mogu obaviti pregled robe izvan službenog radnog vremena ili na bilo koje drugom mjestu.
37. pants
Ne stignem sve obaviti.
Nē, esmu strādājoša māte.
Moram obaviti neke stvari.
Man šis tas ir jāpadara.
Smijem samo obaviti dostavu?
Tad es drīkstu aizvest kravu?
Studenti će obaviti posao.
Bērni paveic grūto darbu.
Moram obaviti telefonski razgovor.
Man jāpiezvana. Labi.
Moram obaviti ozbiljno umrežavanje.
Man ir jāveic nopietna tīklošana.
On će to obaviti.
Viņš to prot, Vip.
Moram obaviti neke stvari.
Man ir kas darāms.
Imam stvari za obaviti.
Man ir darbi.
Želim obaviti sigurnosne vježbe.
Gribu sarīkot mācību trauksmi.
Želim obaviti neke pretrage.
Es gribu veikt pārbaudes.
Imamo nešto za obaviti.
Mums kaut kas jāizdara.
Moram obaviti neke stvari.
Man kaut kas jā...
Moramo to sada obaviti.
Mums tas jādara tūlīt.
Imam obaviti gomilu poziva...
Atbildēšu uz dažiem zvaniem.
Hajdemo ovo uspješno obaviti.
Aiziet, nogāžam to kalnu, vecīt.
Neće moći obaviti vjenčanje.
Viņš nevarēs laulāt.
Hoćemo li obaviti ovo?
Vai sāksim?
Mozemo li obaviti ovo?
Džeison? Vai mēs varam to izdarīt?
Mozemo li obaviti ovo?
Tagad varam?
Pregled
Video pirmsapskate
Pregled
Priekšskatīt
Pregled
Apskatīt
Pregled
Apskatīt
Pregled
Priekšskatījums
Pregled
Priekšapskate
Pregled
Priekšskatījums
Pregled
Priekšskatīt iekš
Pregled
Pārskats
Pregled
Datu pārskats
Pregled
Priekšapskate
Pregled
Aizmugures priekšskats